THE World University Ranking

Žebříček, který vydává od roku 2010 britský list The Times Higher Education, patří mezi tři nejuznávanější globální žebříčky univerzit a vysokoškolských vzdělávacích institucí. Soustředí se na hodnocení univerzity v několika oblastech, kterými jsou kvalita výuky, věda a výzkum, citovanost, mezinárodní prostředí univerzity a spolupráce s průmyslem. Největší váhu v celkovém hodnocení pak zaujímá vědecký výkon univerzity, včetně citovanosti, a výuka. Součástí hodnocení jsou také výsledky tzv. reputation surveys, v jejímž rámci se akademici z celého světa vyjadřují k excelenci ve vědě a výzkumu a kvalitě výuky.

V THE World Universities Rankings 2021 se Univerzita Palackého stejně jako v předchozím roce umístila na 601. až 800. pozici. V této kategorii figuruje již třetím rokem společně pouze s Masarykovou Univerzitou v Brně, a lépe si z tuzemských univerzit vedla pouze Univerzita Karlova (401.-500. místo).

Co do pořadí se olomoucká univerzita nejvýše umístila v kategorii mezinárodní prostředí, a to na 432. pozici. V porovnání s předchozím hodnocením si vylepšila skóre, především v oblasti výzkumu, konkrétně ve výzkumné produktivitě a příjmech z vědy a výzkumu v přepočtu na akademického pracovníka. Zlepšení zaznamenala také téměř ve všech indikátorech v oblasti mezinárodního prostředí.

Tradičně velmi dobře si olomoucká univerzita stojí v citacích (49,5), kdy z tuzemských univerzit lepšího výsledku dosáhla v této oblasti jen Univerzita Karlova (56,3). Například Jihočeská univerzita má skóre 40,4 a Masarykova univerzita 33,9. Zbytek tuzemských univerzit nedosáhl ani na hranici 30.

 

Teaching

Research

Citation

Industry Income

International Outlook

RANK THE2021

Univerzita Karlova - Praha

33,1 26,5 56,3 33,8 62,9 401.-500.

Masarykova Univerzita - Brno

22,9 25,7 33,9 34,7 63,0 601.-800.

Univerzita Palackého v Olomouci

20,4 22,4 49,5 34,7 59,4 601.-800.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

18,4 13,8 40,4 33,4 47,9 801.-1000.

Vysoké učení technické v Brně

20,1 16,5 17,5 41,4 53,1 1001.+

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

25,2 13,7 17,4 39,4 50,6 1001.+
Česká zemědělská univerzita v Praze 17,2 13,8 22,0 51,6 59,8 1001.+

České vysoké učení technické v Praze

21,5 16,5 22,9 51,7 56,9 1001.+

Vysoká škola ekonomická v Praze

18,1 17,0 5,8 34,2 43,8 1001.+

Univerzita Hradec Králové

16,8 12,8 18,0 36,4 36,2 1001.+

Mendelova univerzita v Brně

18,1 16,5 8,1 35,1 45,9 1001.+

Ostravská univerzita

17,3 14,4 24,9 33,5 40,7 1001.+

Univerzita Pardubice

19,0 16,4 7,4 34,5 29,6 1001.+

Technická univerzita v Liberci

19,9 13,1 6,1 41,2 37,4 1001.+

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

19,5 18,3 12,7 36,3 44,4 1001.+

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

19,8 14,5 8,8 43,1 39,4 1001.+

Západočeská univerzita v Plzni

17,0 17,7 12,9 38,0 28,8 1001.+

Zdroj: THE World University Rankings

 

Rankingová společnost zveřejnila v dubnu 2018 při pořádání summitu THE v Olomouci vůbec poprvé THE New Europe 2018 ranking, jenž hodnotil vysoké školy ze 13 zemí, které od roku 2004 vstoupily do Evropské unie. Z tuzemských univerzit si nejlépe vede Univerzita Karlova na čtvrtém místě, brněnská Masarykova univerzita obsadila sedmou příčku a Univerzitě Palackého v Olomouci patří desátá pozice. V čele žebříčku figuruje Univerzita v Tartu z Estonska.

Dalším z žebříčků THE je také Emerging Economies University Rankings jenž se zabývá hodnocením vysokých škol ze zemí s rozvíjející se ekonomikou. Univerzita Palackého se ve vydání pro rok 2020 umístila na 145. místě a oproti roku předchozímu si tak o 10 míst polepšila.  V tuzemském srovnání skončila na třetím místě za Univerzitou Karlovou (66.) a Masarykovou univerzitou (136.).