THE World University Ranking

Žebříček, který vydává od roku 2010 britský list The Times Higher Education, patří mezi tři nejuznávanější globální žebříčky univerzit a vysokoškolských vzdělávacích institucí. Soustředí se na hodnocení univerzity v několika oblastech, kterými jsou kvalita výuky, věda a výzkum, citovanost, mezinárodní prostředí univerzity a spolupráce s průmyslem. Největší váhu v celkovém hodnocení pak zaujímá vědecký výkon univerzity, včetně citovanosti, a výuka. Součástí hodnocení jsou také výsledky tzv. reputation surveys, v jejímž rámci se akademici z celého světa vyjadřují k excelenci ve vědě a výzkumu a kvalitě výuky.

V THE World Universities Rankings 2018 se Univerzita Palackého stejně jako v předchozím roce umístila na 601. až 800. pozici. V této kategorii figuruje spolu s ČVUT a VŠCHT v Praze, lépe si z tuzemských univerzit vedly Univerzita Karlova (401.-500. místo) a brněnská Masarykova univerzita (501.–600. místo). Olomoucká univerzita si meziročně vylepšila skóre u 10 ze 13 sledovaných indikátorů a v porovnání tuzemských univerzit vystoupala ze čtvrté na třetí příčku.

Co do pořadí se olomoucká univerzita nejvýše umístila v kategorii mezinárodní prostředí, a to na 381. pozici. V porovnání s předchozím hodnocením si vylepšila skóre například v zastoupení zahraničních studentů či spoluautorech ze zahraničí. 

Tradičně velmi dobře si olomoucká univerzita stojí v citacích, meziročně si skóre zlepšila z 40,8 na 45. Z tuzemských univerzit lepšího výsledku dosáhla v této oblasti jen Univerzita Karlova (56,3).

VŠCHTUKČVUTMUUP
Teaching24,82930,622,219,3
International outlook49,455,645,356,354,6
Industry income39,232,139,333,732,5
Research13,82217,322,712,2
Citations20,956,328,542,845
Rank601.–800.401.–500.601.–800.501.–600.601.–800.

 Zdroj: THE World University Rankings

Rankingová společnost zveřejnila v dubnu 2018 při pořádání summitu THE v Olomouci vůbec poprvé THE New Europe 2018 ranking, jenž hodnotil vysoké školy ze 13 zemí, které od roku 2004 vstoupily do Evropské unie. Z tuzemských univerzit si nejlépe vede Univerzita Karlova na čtvrtém místě, brněnská Masarykova univerzita obsadila sedmou příčku a Univerzitě Palackého v Olomouci patří desátá pozice. V čele žebříčku figuruje Univerzita v Tartu z Estonska.