Academic Ranking of World Universities (ARWU)

Šanghajský žebříček

Žebříček ARWU je nejstarším mezinárodním žebříčkem vysokých škol na světě, poprvé byl publikován v roce 2003. Původně vznikal na Šanghajské univerzitě, od roku 2009 ho zpracovává společnost Shanghai Ranking Consultancy. Soustředí se především na vědeckou a výzkumnou úroveň institucí, volí jinou metodiku než například THE World University Rankings a QS World University Rankings. Pro hodnocení světových univerzit využívá ARWU šest ukazatelů, včetně počtu článků publikovaných v časopisech Nature a Science i citačního ohlasu publikací. Sleduje mimo jiné také počet nejcitovanějších vědců v databázi Highly Cited Researchers či počet nobelistů spjatých s danou institucí.

Univerzita Palackého do ARWU poprvé pronikla v roce 2017, kdy byl kromě TOP 500 univerzit zveřejněn i seznam univerzit zařazených na 501. až 800. pozici. Univerzita Palackého v něm obsadila 601. až 700. pozici. Přestože se v roce 2018 rozrostl žebříček o dalších 200 míst a eviduje již tedy 1000 vysokých škol, dokázala olomoucká univerzita v roce 2020 obhájit své nejlepší umístění z předchozího roku, a to na 501.–600. pozici.

Kromě globálního hodnocení byly zveřejněny také žebříčky univerzit v 54 předmětech v přírodních vědách, technických vědách, vědách o živé přírodě, lékařských vědách a společenských vědních oborech. Celkově bylo hodnoceno více než 4000 vysokých škol. Univerzita Palackého se mezi nejlepší pětistovku probojovala v sedmi oborech, a to ve fyzice, chemii, ekologii, vědách o materiálech a inženýrství, zemědělských vědách, veřejném zdraví a farmaceutických vědách společně s farmacií.

  celkové pořadí 2017 celkové pořadí 2018 celkové pořadí 2019 celkové pořadí
2020
Univerzita Karlova v Praze 201.-300. 201.-300. 201.-300. 201.-300.
Univerzita Palackého v Olomouci 601.-700. 601.-700. 501.-600. 501.-600.
Masarykova univerzita v Brně 601.-700. 501.-600. 601.-700. 601.-700.
ČVUT  601.-700. 601.-700. 701.-800. 701.-800.
Česká zemědělská univerzita v Praze  - 901.-1000. 901.-1000. 801.–900.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - 901.-1000. 701.-800. 901.–1000.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  - 901.-1000. 901.-1000. 901.–1000.

Zdroj: Academic Ranking of World Universities

Podrobné informace zpracované do tabulek.