Leiden Ranking

Excelentní publikace i čilá spolupráce se zahraničními výzkumníky. To jsou silné stránky Univerzity Palackého (UP), které potvrdil mezinárodní žebříček CWTS Leiden Ranking 2016. Co do citovanosti studií patří olomoucké univerzitě mezi tuzemskými vysokými školami první pozice. V celosvětovém srovnání obsadila například v kategorii věd o živé přírodě a o Zemi 202. místo v konkurenci 842 hodnocených univerzit. V hodnocení, které sleduje publikace vzniklé na základě mezinárodního partnerství, zaujímá ve fyzikálních vědách dokonce 60. příčku.

Díky kvalitním vědeckým článkům ve vybraných prestižních časopisech, které se ve svém oboru vyskytují mezi deseti (PP top 10%), či dokonce jedním procentem (PP top 1%) nejcitovanějších prací, Univerzita Palackého předstihla Masarykovu univerzitu, Univerzitu Karlovu i ČVUT. Jiné tuzemské vysoké školy se do žebříčku nedostaly, neboť nesplnily kritérium minimálně jednoho tisíce publikací v období let 2011 až 2014.

Nejlépe si v Olomouci vedli vědci z oblasti věd o živé přírodě a o Zemi. Díky jejich nejcitovanějším publikacím (top 1 %) se UP vyšvihla až na 202. pozici ve světě a předstihla ostatní tuzemské univerzity. Republikové prvenství má i ve fyzikálních vědách (481. ve světě). V těchto vědních oblastech UP drží prvenství i v hodnocení deseti procent nejcitovanějších článků.

Leiden Ranking nabízí hned několik srovnání. Umístění univerzit závisí na výběru jednotlivých indikátorů a parametrů včetně stanovení minimálního počtu publikací. Neexistuje tedy pouze jedno pořadí, jak tomu bývá u většiny jiných prestižních žebříčků.

Impact Leiden Ranking 2016
Umístění podle PP top 1% bez minima publikací Biomedical and Health Sciences Life and Earth sciences Mathematics and Computer Sciences Physical Sciences and Engineering Social Sciences and Humanities
Europe World Europe World Europe World Europe World Europe World
UP 273 624 92 202 242 584 220 481 299 694
MU 202 413 183 398 212 508 255 581 230 568
UK 240 511 221 481 209 503 261 599 194 493
ČVUT 308 794 292 718 230 546 287 682 48 154

Zdroj: CWTS Leiden Ranking 

Mezinárodní žebříček se zaměřuje i na excelentní publikace vzniklé na základě mezinárodních kontaktů, tedy ve spolupráci vědců ze dvou a více zemí. V rámci tohoto indikátoru je Univerzita Palackého první v porovnání s ostatními českými univerzitami v oblasti fyzikálních věd, kde zaujímá 60. příčku ve světě, a ve vědách o živé přírodě a o Zemi, kde se umístila na 161. pozici. Pokud bychom sledovali práce vzniklé díky zahraniční spolupráci ve všech oborech, je UP v rámci České republiky na druhém místě za ČVUT, ve světě na 107. místě.

Collaboration Leiden Ranking 2016
Umístění podle PP international collaboration, (bez minima publikací) All sciences Biomedical and Health Sciences Life and Earth sciences Mathematics and Computer Sciences Physical Sciences and Engineering Social Sciences and Humanities
Europe World Europe World Europe World Europe World Europe World Europe World
UP 89 107 198 247 134 161 275 497 50 60 55 112
MU 207 257 204 255 178 230 134 206 204 317 111 217
UK 97 116 169 204 187 242 60 101 56 66 54 110
ČVUT 53 64 248 335 230 343 243 396 70 86 310 756

This international ranking is conducted by the Centre for Science and Technology Studies (CWTS) at Leiden University, the Netherlands, on the basis of the Web of Science database. It ranks universities merely upon the basis of bibliometric data; unlike in other rankings, it does not rely on reputation surveys and the quality of education at institutions. Compared with the 2015 edition, the ranking does not include collaboration between scientists and the industrial sector. That will be included in a special edition of the CWTS Leiden Ranking, to be published in autumn of 2016. The methodology for the year 2016 has been significantly changed. More detailed information is available HERE.