Leiden Ranking

Excelentní publikace i čilá spolupráce se zahraničními výzkumníky. To jsou silné stránky Univerzity Palackého (UP), které potvrdil mezinárodní žebříček CWTS Leiden Ranking 2018. Co do citovanosti studií patří olomoucké univerzitě mezi tuzemskými vysokými školami první pozice. V celosvětovém srovnání obsadila například v kategorii fyzikálních věd a inženýrství 284. místo v konkurenci 938 hodnocených univerzit. V hodnocení, které sleduje publikace vzniklé na základě mezinárodního partnerství, zaujímá ve fyzikálních vědách dokonce 65. příčku.

Díky kvalitním vědeckým článkům ve vybraných prestižních časopisech, které se ve svém oboru vyskytují mezi pěti (PP top 5%), či dokonce jedním procentem (PP top 1%) nejcitovanějších prací, Univerzita Palackého předstihla Masarykovu univerzitu, Univerzitu Karlovu, ČVUT i VŠCHT. Jiné tuzemské vysoké školy se do žebříčku nedostaly, neboť nesplnily kritérium minimálně jednoho tisíce publikací v období let 2013 až 2016.

Nejlépe si v Olomouci vedli vědci z oblasti fyzikálních věd. Díky jejich nejcitovanějším publikacím (top 1 %) se UP vyšvihla až na 284. pozici ve světě a předstihla ostatní tuzemské univerzity. Republikové prvenství má i ve vědách o živé přírodě a o Zemi (390. ve světě).

Leiden Ranking nabízí hned několik srovnání. Umístění univerzit závisí na výběru jednotlivých indikátorů a parametrů včetně stanovení minimálního počtu publikací. Neexistuje tedy pouze jedno pořadí, jak tomu bývá u většiny jiných prestižních žebříčků.

Impact Leiden Ranking 2018
Umístění podle PP top 1 % bez minima publikací Biomedical and Health Sciences Life and Earth Sciences Mathematics and Computer Physical Sciences and Engineering Social Sciences and Humanities
Europe World Europe World Europe World Europe World Europe World
UP 215 458 174 390 267 677 124 284 295 734
MU 192 409 248 592 48 124 320 792 241 628
UK 259 566 261 632 233 589 297 697 121 321
ČVUT 328 847 251 608 278 701 264 596 320 772
VŠCHT 88 176 179 415 339 827 294 688 319 773
Zdroj: CWTS Leiden Ranking 

Mezinárodní žebříček se zaměřuje i na excelentní publikace vzniklé na základě mezinárodních kontaktů, tedy ve spolupráci vědců ze dvou a více zemí. V rámci tohoto indikátoru je Univerzita Palackého první v porovnání s ostatními českými univerzitami v oblasti fyzikálních věd, kde zaujímá 65. příčku ve světě, a ve vědách o živé přírodě a o Zemi, kde se umístila na 182. pozici. Pokud bychom sledovali práce vzniklé díky zahraniční spolupráci ve všech oborech, je UP v rámci České republiky na druhém místě za ČVUT, ve světě na 126. místě.

Collaboration Leiden Ranking 2018
Umístění podle PP international collaboration (bez minima publikací) All Sciences Biomedical and Health Sciences Life and Earth Sciences Mathematics and Computer Physical Sciences and Engineering Social Sciences and Humanities
Europe World Europe World Europe World Europe World Europe World Europe World
UP 99 126 195 252 145 182 220 368 50 65 60 118
MU 178 221 100 130 180 230 194 326 238 383 147 260
UK 132 165 179 230 194 256 104 174 85 107 53 105
ČVUT 83 107 289 426 246 366 247 425 96 123 226 425
VŠCHT 310 515 298 451 304 612 322 775 313 595 344 934
Zdroj: CWTS Leiden Ranking