CWUR (Center for World University Rankings)

V žebříčku nejkvalitnějších univerzit světa sestaveném The Center for World University Rankings (CWUR) 2022–2023 Univerzita Palackého obsadila 566. pozici a dosáhla tak svého dosavadního maxima. Do žebříčku se dostalo kromě UP ještě dalších 11 českých univerzit. V tuzemsku zaujímá olomoucká univerzita 3. příčku za Univerzitou Karlovou a Masarykovou univerzitou a stejnou pozici drží v rámci ČR i v oblasti výzkumného vývoje, celosvětově je pak na 533. místě.

Center for World University Rankings upravil v roce 2019–2020 metodiku tak, aby se kladl stejný důraz na vzdělávací prostředí a výzkum a nyní hodnotí univerzity na základě čtyř metrik: kvalita vzdělání (25 %), zaměstnanost absolventů (25 %), kvalita zaměstnanců (10 %) a výzkumný výkon (40 %). Ten zahrnuje výzkum (10 %), vysoce kvalitní publikace (10 %), počet výzkumných prací ve vlivných časopisech (10 %) a citovanost (10 %). Hodnocení vychází primárně z databází společnosti Thomson Reuters a sleduje data až deset let dozadu. Pracuje pouze s dostupnými daty, jeho součástí není reputace univerzity, jež tvoří podstatnou část jiných prestižních žebříčků. Tisícovku nejvýznamnějších univerzit z celkových 25 tisíc publikuje od roku 2014 a v letošním vydání již počtvrté hodnotil 2 000 univerzit.

 

2019–2020

2020–2021 2021–2022 2022–2023

Univerzita Karlova v Praze

237.

237. 233. 234.

Masarykova Univerzita

546.

577. 587. 562.
Univerzita Palackého v Olomouci 572. 573. 572. 566.

České vysoké učení technické v Praze

652.

609. 594. 619.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

1024.

1021. 1052. 1041.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

1100.

1131. 1116. 1139.
Česká zemědělská univerzita v Praze 1339. 1263. 1257. 1160.

Vysoké učení technické v Brně

1146.

1361. 1298. 1254.

Mendelova univerzita v Brně

1733.

1717. 1724. 1667.
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 1853. 1912. 1883. 1801.

Ostravská univerzita

1773.

1897. 1880. 1866.

Západočeská univerzita v Plzni

1795.

1905. 1902. 1968.

Univerzita Pardubice

1892.

- - -

Zdroj: CWUR - World University Rankings 2022–2023
cwur.org/2022-23

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)