Ústav molekulární a translační medicíny

je technologickou infrastrukturou a platformou pro molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum. Vědci usilují o lepší poznání molekulární podstaty nádorových a infekčních onemocnění. Výzkum zaměřují na identifikaci nových biomarkerů a terapeutických cílů, na hodnocení biologické aktivity malých molekul pomocí vysoce kapacitních skríningových testů a preklinický vývoj.  

Odborníci se zaměřují na šest oblastí:

  1. Molekulární podstata nemocí a molekulární cíle
  2. Medicinální chemie
  3. Chemická biologie a experimentální terapeutika
  4. Biomarkery – identifikace a validace
  5. Farmakologie a toxikologie
  6. Translační medicína

Ředitelem Ústavu molekulární a translační medicíny se stal jeden z předních odborníků v oblasti výzkumu léčiv a molekulární onkologie v České republice Marián Hajdúch. Je autorem více než 20 patentů protinádorových léčiv a biomarkerů. Jeho tým se podílel na výrazném úspěchu v boji se závažným onemocněním – cystickou fibrózou. Ve spolupráci s kanadskými kolegy objevili léčivo, jež dokáže zabránit vzniku infekce, na kterou pacienti s tímto vrozeným onemocněním často umírají.

Vědeckou ředitelkou ÚMTM je jedna z předních českých vědkyň v oboru chemie profesorka Jitka Ulrichová. Dalším špičkovým vědcem zapojeným do projektu je nejcitovanější český vědec v oboru biologických věd, profesor Jiří Bártek, jenž současně vede centrum pro výzkum rakoviny v Kodani.

Ústav funguje od roku 2012. Iniciátorem jeho vzniku byla Univerzita Palackého, která ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Ústavem organické chemie a biochemie Akademie věd ČR a subjekty z aplikační sféry připravila projekt BIOMEDREG, v rámci něhož ÚMTM vznikl. Projekt v hodnotě přesahující 856 milionů korun byl podpořen z Opetačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.