Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) je vědecké pracoviště, které se zaměřuje na výzkum rostlin a vývoj rostlinných biotechnologií. Kromě kvalitního základního výzkumu patří k cílům vědeckého centra přenos výsledků vědy a výzkumu do praxe. Centrum tak představuje pomyslný most mezi akademickou a komerční sférou, a to nejen v zemědělství, ale třeba i farmacii a dalších oborech.

CRH sdružuje výzkumné týmy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a olomouckých pracovišť Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR, v. v. i. a Výzkumného ústavu rostlinné výroby v. v. i.  Na interdisciplinárním výzkumu se podílí přes 220 zaměstnanců. Zdejší vědci patří ke světové špičce v oblasti čtení dědičné informace ječmene, pšenice a dalších rostlin důležitých pro výživu stále narůstající lidské populace. Na základě výsledků základního výzkumu navrhují postupy, které umožňují šlechtitelům získat odrůdy nové generace s požadovanými vlastnostmi, zejména vyšším výnosem a odolností vůči suchu, výkyvům teplot a dalším stresovým faktorům.

CRH je Regional Branch Office Evropské biotechnologické federace. Ve spolupráci s EFB pořádá jednou za dva roky konferenci Plant Biotechhnology: Green for Good, která účastníkům přibližuje nové trendy v oblasti rostlinných biotechnologií, genetiky či biochemie rostlin.

Centrum se podílí také na vzdělávání studentů přírodovědecké fakulty. Jeho pracovníci jsou garanty studijních oborů, podílejí se na výuce a vedou bakalářské, diplomové i doktorské disertační práce. Studenti se zapojují do výzkumných týmů a mají možnost navázat užitečné profesní kontakty, což jim dává vynikající výchozí pozice pro uplatnění na trhu práce po absolvování studia. Úkolem CRH je rovněž ochrana výsledků výzkumu formou licencí, intenzivnější uplatňování nejprogresivnějších biotechnologií v aplikační sféře či posílení konkurenceschopnosti regionálních podniků. Zaměřuje se především na české firmy, spolupracuje ale i se zahraničními partnery včetně nadnárodních institucí.