U.S. News - Best Global Universities Rankings

V žebříčku U. S. News Best Global Universities Ranking uspěla UP už v roce 2014, kdy figurovala na 488. pozici. V roce 2015 si polepšila o 15 míst a poskočila na 473. místo. Českou republiku v roce 2014 v žebříčku zastupovaly jen tři univerzity, v roce 2015 se do něj probojovaly univerzity čtyři. O rok později, 2016, se UP umístila na 494. pozici, oproti předchozímu roku ale v hodnocení přibylo 250 univerzit a změnila se i skladba sledovaných indikátorů. V republikovém srovnání si UP meziročně o jednu příčku polepšila, skončila na druhém místě za Univerzitou Karlovou. Z tuzemských univerzit se do tisícovky nejlepších dostalo šest univerzit. V roce 2017 v tuzemském srovnání Univerzitu Palackého předstihlo ještě ČVUT, olomoucké vysoké učení tedy skončilo na třetí pozici. V globálním žebříčku si ale svoji pozici vylepšilo o 15 příček, celkově obsadilo 479 pozici. V nejaktuálnějším žebříčku U. S. News Best Global Universities Ranking vydaném roku 2018 se Univerzita Palackého umístila na 489. příčce a udržela si 3. pozici v rámci České republiky, přestože v letošním žebříčku figuruje už 10 českých vysokých škol. V Subject Rankings hned třikrát vylepšila svou pozici oproti předchozímu roku, když se dvakrát probojovala mezi nejlepších 300 (256. pozice Chemie; 293. Fyzika) a jednou dokonce mezi nejlepších 200 (135. pozice Botanika a Zoologie).

Žebříček pracuje s daty databáze Clarivate Analytics InCites, dříve Thomson Reuters. Vychází však také z údajů zaslaných samotnými univerzitami. Hodnotí se podle třinácti indikátorů, které sledují výkon univerzity zejména ve vědě, výzkumu a mezinárodní spolupráci. Součástí je stejně jako u THE žebříčku také reputation survey, tedy vyjádření a hodnocení akademiků z celého světa.

Porovnání českých vysokých škol v hodnocení U.S. News

Vysoká škola 2015
2016
2017 2018
Univerzita Karlova v Praze 204. 201. 196. 204.
ČVUT v Praze 399. 535. 410. 427.
Univerzita Palackého v Olomouci 473 494. 479. 489.
Masarykova univerzita v Brně 622. 598. 543. 517.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  - - 868. 816.
VUT v Brně - - 994. 990.
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - - 1044. 1093.
Česká zemědělská univerzita v Praze  - - 1051. 1023.
Mendelova univerzita v Brně   - - 1159.
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava   - - 1159.

Hodnocení listu U. S. News publikované v roce 2014–2017

Vysoká škola

2014

2015

2016

2017

UK

179.

204.

201.

196.

ČVUT

371.

399.

535.

410.

UP

488.

473.

494.

479.

MU

-

622.

598.

543.

Zdroj: U.S. News - Best Global Universities Rankings