THE World University Ranking

Žebříček, který vydává od roku 2010 britský list The Times Higher Education, patří mezi tři nejuznávanější globální žebříčky univerzit a vysokoškolských vzdělávacích institucí. Soustředí se na hodnocení univerzity v několika oblastech, kterými jsou kvalita výuky, věda a výzkum, citovanost, mezinárodní prostředí univerzity a spolupráce s průmyslem. Největší váhu v celkovém hodnocení pak zaujímá vědecký výkon univerzity, včetně citovanosti, a výuka. Součástí hodnocení jsou také výsledky tzv. reputation surveys, v jejímž rámci se akademici z celého světa vyjadřují k excelenci ve vědě a výzkumu a kvalitě výuky.

V THE World Universities Rankings 2019 se Univerzita Palackého stejně jako v předchozím roce umístila na 601. až 800. pozici. V této kategorii figuruje od letošního roku společně pouze již s Masarykovou Univerzitou v Brně, která se propadla o 100 míst a lépe si z tuzemských univerzit vedla pouze Univerzita Karlova (401.-500. místo).

Co do pořadí se olomoucká univerzita nejvýše umístila v kategorii mezinárodní prostředí, a to na 395. pozici. V porovnání s předchozím hodnocením si vylepšila skóre například v zastoupení zahraničních studentů či spoluautorech ze zahraničí.

Tradičně velmi dobře si olomoucká univerzita stojí v citacích (42,5), kdy z tuzemských univerzit lepšího výsledku dosáhla v této oblasti jen Univerzita Karlova (56,3).

 

Univerzita Karlova - Praha

Masarykova Univerzita - Brno

Univerzita Palackého v Olomouci

Vysoké učení technické v Brně

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Česká zemědělská univerzita v Praze

České vysoké učení technické v Praze

Ostravská univerzita

Teaching

31,6

22,1

18,9

17,3

23,4

15,9

18,9

16,4

Research

24,8

24,7

11,8

14,7

13,6

12,2

17,8

12,7

Citation

55,9

34,6

42,5

24,9

18,4

16,8

28,3

26,4

Industry Income

34,4

35,1

34,8

41,3

40,1

45,9

41,9

34,1

International Outlook

57,4

59,2

57,1

49,4

50,3

70,4

49,7

40,5

RANK

401.-500.

601.-800.

601.-800.

801.-1000.

801.-1000.

801.-1000.

801.-1000.

801.-1000.

Zdroj: THE World University Rankings

 

 

Rankingová společnost zveřejnila v dubnu 2018 při pořádání summitu THE v Olomouci vůbec poprvé THE New Europe 2018 ranking, jenž hodnotil vysoké školy ze 13 zemí, které od roku 2004 vstoupily do Evropské unie. Z tuzemských univerzit si nejlépe vede Univerzita Karlova na čtvrtém místě, brněnská Masarykova univerzita obsadila sedmou příčku a Univerzitě Palackého v Olomouci patří desátá pozice. V čele žebříčku figuruje Univerzita v Tartu z Estonska.