THE World University Ranking

Žebříček, který vydává od roku 2010 britský list The Times Higher Education, patří mezi tři nejuznávanější globální žebříčky univerzit a vysokoškolských vzdělávacích institucí. Soustředí se na hodnocení univerzity v několika oblastech, kterými jsou kvalita výuky, věda a výzkum, citovanost, mezinárodní prostředí univerzity a spolupráce s průmyslem. Největší váhu v celkovém hodnocení pak zaujímá vědecký výkon univerzity, včetně citovanosti, a výuka. Součástí hodnocení jsou také výsledky tzv. reputation surveys, v jejímž rámci se akademici z celého světa vyjadřují k excelenci ve vědě a výzkumu a kvalitě výuky.

V THE World Universities Rankings 2020 se Univerzita Palackého stejně jako v předchozím roce umístila na 601. až 800. pozici. V této kategorii figuruje od loňského roku již společně pouze s Masarykovou Univerzitou v Brně, a lépe si z tuzemských univerzit vedla pouze Univerzita Karlova (401.-500. místo).

Co do pořadí se olomoucká univerzita nejvýše umístila v kategorii mezinárodní prostředí, a to na 424. pozici. V porovnání s předchozím hodnocením si vylepšila skóre, především v oblasti výzkumu, konkrétně ve výzkumné produktivitě a příjmech z vědy a výzkumu v přepočtu na akademického pracovníka. Zlepšení zaznamenala také téměř ve všech indikátorech v oblasti výuky.

Tradičně velmi dobře si olomoucká univerzita stojí v citacích (46,9), kdy z tuzemských univerzit lepšího výsledku dosáhla v této oblasti jen Univerzita Karlova (53,0), která si ovšem oproti loňskému roku pohoršila (55,9).

 

Teaching

Research

Citation

Industry Income

International Outlook

RANK THE2020

Univerzita Karlova - Praha

32.9

25.9

53.0

34.8

58.7

401.-500.

Masarykova Univerzita - Brno

22.6

25.4

36.3

35.6

61.5

601.-800.

Univerzita Palackého v Olomouci

20.9

18.3

46.9

35.4

57.3

601.-800.

České vysoké učení technické v Praze

20.8

17.4

23.4

44.6

53.7

801.-1000.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

17.7

13.3

46.1

34.5

47.3

801.-1000.

Vysoké učení technické v Brně

18.6

15.6

21.7

41.2

52.2

1001+

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

24.2

14.6

17.8

40.7

49.3

1001+

Česká zemědělská univerzita v Praze

17.4

13.1

18.7

49.9

53.7

1001+

Vysoká škola ekonomická v Praze

18.9

13.3

5.5

35.1

43.5

1001+

Univerzita Hradec Králové

16.8

10.8

12.7

34.7

33.1

1001+

Mendelova univerzita v Brně

18.4

14.7

7.3

36.0

39.2

1001+

Ostravská univerzita

16.7

13.5

29.2

34.5

40.4

1001+

Univerzita Pardubice

17.8

15.4

10.3

35.5

28.2

1001+

Technická univerzita v Liberci

19.8

11.9

5.9

40.5

38.8

1001+

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

18.7

17.4

12.6

37.2

42.0

1001+

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

18.6

13.2

10.1

41.4

38.9

1001+

Západočeská univerzita v Plzni

18.1

15.7

16.7

39.1

29.8

1001+

Zdroj: THE World University Rankings

 

Rankingová společnost zveřejnila v dubnu 2018 při pořádání summitu THE v Olomouci vůbec poprvé THE New Europe 2018 ranking, jenž hodnotil vysoké školy ze 13 zemí, které od roku 2004 vstoupily do Evropské unie. Z tuzemských univerzit si nejlépe vede Univerzita Karlova na čtvrtém místě, brněnská Masarykova univerzita obsadila sedmou příčku a Univerzitě Palackého v Olomouci patří desátá pozice. V čele žebříčku figuruje Univerzita v Tartu z Estonska.

Dalším z žebříčků THE je také Emerging Economies University Rankings jenž se zabývá hodnocením vysokých škol ze zemí s rozvíjející se ekonomikou. Univerzita Palackého se ve vydání pro rok 2020 umístila na 145. místě a oproti roku předchozímu si tak o 10 míst polepšila.  V tuzemském srovnání skončila na třetím místě za Univerzitou Karlovou (66.) a Masarykovou univerzitou (136.).