CWUR (Center for World University Rankings)

V žebříčku nejkvalitnějších univerzit světa sestaveném The Center for World University Rankings (CWUR) 2018-2019 se Univerzita Palackého umístila na 610. místě. Do žebříčku se dostaly kromě UP ještě čtyři české univerzity (Univerzita Karlova, České vysoké učení technické, Masarykova univerzita a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích). V porovnání s nimi skončila třetí za Univerzitou Karlovou a Masarykovou univerzitou.

Center for World University Rankings upravil pro rok 2018–2019 metodiku a nyní hodnotí univerzity na základě sedmi metrik: kvalita vzdělání, zaměstnanost absolventů, kvalita zaměstnanců, výzkum, kvalita publikací, počet výzkumných prací ve vlivných časopisech a citovanost. Hodnocení vychází primárně z databází společnosti Thomson Reuters a sleduje data až deset let dozadu. Pracuje pouze s dostupnými daty, jeho součástí není reputace univerzity, jež tvoří podstatnou část jiných prestižních žebříčků. Tisícovku nejvýznamnějších univerzit z celkových 25 tisíc publikuje od roku 2014.

Hodnocení českých vysokých škol CWUR 2018–2019