Publikační činnost

Výsledkem vědeckých a tvůrčích aktivit Univerzity Palackého je rozsáhlá publikační činnost, která představuje jedno z hlavních kritérií pro hodnocení kvality a efektivity vědecké práce jednotlivců i celých pracovišť.

Rejstřík informací o výsledcích výzkumu a vývoje (RIV)

Jedním z nástrojů pro hodnocení české vědy a výzkumu je Rejstřík informací o výsledcích výzkumu a vývoje (rvvi.cz), v němž jsou shromažďovány informace o výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích, o pracovištích, ve kterých vznikly, i o jejich tvůrcích. Nejčastějšími formami publikací jsou monografie, původní vědecké práce ve vědeckém periodiku, publikace v odborném periodiku, příspěvky na konferenci nebo výzkumné zprávy.

Jak vyplývá z vyhodnocených dat z let 2010–2015, vykazují výsledky vědy a výzkumu Univerzity Palackého neustále stoupající tendenci, v roce 2015 to bylo celkem 9409 výsledků. Nárůstu odpovídá i korigované bodové ohodnocení.

Růst počtu hodnocených publikací a korigovaných bodů dokumentují následující tabulka a graf:

Hodnocení RIV

Počet hodnocených publikací

Korigované body celkem

H10

3 597,57

101 707,54

H11

4 000,71

122 834,71

H12

5 204,53

153 671,43

H13

5 253,74

182 070,76

H14

5 473,99

188 253,63

H15

9 409,00

191 917,09

 

Pilíř II – potvrzení výzkumné excelence

Autoři z UP se pravidelně podílejí na nejprestižnějších výsledcích jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. V rámci hodnocení II. pilíře výsledků výzkumných organizací v roce 2015 byl Expertním panelem příznak A (excelentní) přidělen následujícím výsledkům (v závorce jsou uvedeny v současné době nejpoužívanější bibliometrické indikátory Impact Factor a Article Influence Score). V tomto hodnocení se mezi nejčastěji hodnocené vědeckovýzkumné výstupy zařadily výsledky patřící do skupiny oborů fyzikálních a chemických věd. Významné zastoupení zde má mezi nimi potom pracoviště RCPTM.

Seznam vyhodnocených publikačních výstupů podle Pilíře II

 1. Riley, Ke., Pitoňák, M., Jurečka, P., Hobza, P. Stabilization and Structure Calculations for Noncovalent Interactions in Extended Molecular Systems Based on Wave Function and Density Functional Theories Chemical Reviews, 2010, roč. 110, č. 9, s. 5023-5063, ISSN 0009-2665 (IF=33.033, AIS=12.480)
 2. Bartkiewicz, K., Lemr, K., Černoch, A., Soubusta, J., Miranowicz, A. Experimental Eavesdropping Based on Optimal Quantum Cloning. Physical Review Letters, 2013, roč. 110, č. 17, s. "173601-1"-"173601-5". ISSN 0031-9007 (IF=7.943, AIS=3.466)
 3. Bělohlávek, R., Vychodil, V. Discovery of optimal factors in binary data via a novel method of matrix decomposition. Journal of Computer and System Sciences, 2010, roč. 76, č. 1, s. 3-20. ISSN 0888-613X (IF=1.631; AIS=0.931)
 4. Němec, D. Concordat Agreements between the Holy See and the Post-Communist Countries (1990-2010). Leuven : Peeters Publishers, 2012, 544 s. ISBN 978-90-429-2519-9
 5. Aad, G., Abbott, B., Abdallah, J., Hamal, P., Nožka, L. et al. Observation of a new particle in the search for the Standard Model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC. Physics Letters. Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics, 2012, roč. 716, č. 1, s. 1-29. ISSN 0370-2693 (IF=4.569, AIS=1.494)
 6. Bhattacharyya, T., Reifova, R., Gregorova, S., Simecek, P., Gergelits, V., Mistrík, M., Martincova, I., Pialek, J., Forejt, J. X Chromosome Control of Meiotic Chromosome Synapsis in Mouse Inter-Subspecific Hybrids. PLoS Genetics (online), 2014, roč. 10, č. 2, s. "e1004088-1"-"1004088-15". ISSN 1553-7404 (IF=8.167, AIS=4.179)
 7. Madsen, Ls., Usenko, V., Lassen, M., Filip, R., Andersen, Ul. Continuous variable quantum key distribution with modulated entangled states. Nature Communications, 2012, roč. 3, č. září, s. "1038-1"-"1038-6". ISSN 2041-1723 (IF=10.015, AIS=5.611)
 8. Stoklasa, B., Moťka, L., Řeháček, J., Hradil, Z., Sanchezz-Sotto, Ll. Wavefront sensing reveals optical coherence. Nature Communications, 2014, roč. 5, č. 3275, s. 1-7. ISSN 2041-1723 (IF=11.904, AIS=5.723)
 9. Maršálek, B., Jančula, D., Maršálková, E., Mašláň, M., Šafářová, K., Tuček, J., Zbořil, R. Multimodal Action and Selective Toxicity of Zerovalent Iron Nanoparticles against Cyanobacteria. Environmental Science & Technology, 2012, roč. 46, č. 4, s. 2316-2323. ISSN 0013-936X (IF=5.257, AIS=1.722)
 10. Roubec, M., Kuliha, M., Procházka, V., Krajča, J., Czerny, D., Jonszta, T., Krajina, A., Šaňák, D., Langová, K., Herzig, R., Školoudík, D. A Controlled Trial of Revascularization in Acute Stroke. Radiology, 2013, roč. 266, č. 3, s. 871-878. ISSN 0033-8419 (IF=6.214, AIS=2.242)
 11. Takáčová, S., Slany, R., Bartakova, J., Stranecky, V., Doležel, P., Lužná, P., Bártek, J., Divoký, V. DNA Damage Response and Inflammatory Signaling Limit the MLL-ENL-Induced Leukemogenesis In Vivo. Cancer Cell, 2012, roč. 21, č. 4, s. 517-531. ISSN 1535-6108 (IF=24.755, AIS=14.017)
 12. Georgakilas, V., Otyepka, M., Bourlinos, A., Chandra, V., Kim, N., Kemp, Kc., Hobza, P., Zbořil, R., Kim, Ks. Functionalization of Graphene: Covalent and Non-Covalent Approaches, Derivatives and Applications. Chemical Reviews, 2012, roč. 112, č. 11, s. 6156-6214. ISSN 0009-2665 (IF=40.197, AIS=14.361)

Web of Science a Scopus

Jedním z přístupů k hodnocení vědecké práce jsou bibliometrické ukazatele, které sledují objem citačních ohlasů konkrétních vědeckých časopisů, článků a autorů. Nejvýznamnější světové informační zdroje v oblasti výzkumu a vývoje představují databáze Web of Science a Scopus, které obsahují údaje o článcích, jejich autorech, obsahu a referencích, citovanosti a edičních údajích.

Top 20 nejvyužívanějších oborů ve WoS

Name

Rank

Web of Science Documents

Times Cited

% Docs Cited

% Documents in Top 10%

PHYSICS, PARTICLES & FIELDS

1

89

349

62.92

28.09

CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY

2

76

203

46.05

19.74

ASTRONOMY & ASTROPHYSICS

3

38

124

73.68

26.32

PHYSICS, NUCLEAR

4

20

90

75.0

40.0

CHEMISTRY, PHYSICAL

5

36

66

61.11

19.44

MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY

6

37

54

51.35

24.32

PLANT SCIENCES

6

69

54

37.68

10.14

NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY

8

18

41

77.78

27.78

BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY

9

61

40

32.79

6.56

PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH

10

34

29

20.59

14.71

PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL

11

27

28

44.44

7.41

ECOLOGY

12

19

27

57.89

26.32

PHYSICS, APPLIED

13

18

26

55.56

22.22

GREEN & SUSTAINABLE SCIENCE & TECHNOLOGY

14

9

24

66.67

44.44

ENVIRONMENTAL SCIENCES

15

34

22

41.18

5.88

CELL BIOLOGY

16

21

21

38.1

19.05

ONCOLOGY

16

52

21

23.08

7.69

PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY

16

18

21

44.44

16.67

OPTICS

19

28

20

39.29

7.14

AGRONOMY

20

9

19

55.56

33.33

Pořadí časopisů podle počtu publikovaných článků dle Scopus

SOURCE TITLE

European Physical Journal C

42

Journal Of High Energy Physics

27

Biomedical Papers

26

Physics Letters Section B Nuclear Elementary Particle And High Energy Physics

26

Physical Review A Atomic Molecular And Optical Physics

25

Scientific Reports

20

Physical Review D Particles Fields Gravitation And Cosmology

19

Acta Gymnica

15

Plos One

14

Fuzzy Sets And Systems

12

Přehled prvních dvaceti nejcitovanějších autorů podle analýzy WoS za rok 2016

Name

Rank

Web of Science Documents

Times Cited

% Docs Cited

% Documents in Top 1%

% Documents in Top 10%

Nozka, L.

1

115

472

63.48

5.22

23.48

Hrabovsky, M.

2

118

471

61.02

5.08

22.88

Chytka, L.

3

111

458

62.16

5.41

22.52

Kvita, J.

4

108

450

62.04

5.56

22.22

Hamal, P.

5

106

447

61.32

5.66

22.64

Zboril, Radek

6

55

289

69.09

9.09

34.55

Gawande, Manoj B.

7

11

94

81.82

18.18

54.55

Varma, Rajender S.

8

6

71

100.0

16.67

50.0

Bourlinos, Athanasios B.

9

2

67

100.0

50.0

100.0

Perman, Jason A.

10

2

64

100.0

50.0

100.0

 

Pořadí časopisů podle počtu publikovaných článků dle Scopus

SOURCE TITLE

European Physical Journal C

42

Journal Of High Energy Physics

27

Biomedical Papers

26

Physics Letters Section B Nuclear Elementary Particle And High Energy Physics

26

Physical Review A Atomic Molecular And Optical Physics

25

Scientific Reports

20

Physical Review D Particles Fields Gravitation And Cosmology

19

Acta Gymnica

15

Plos One

14

Fuzzy Sets And Systems

12

Typy dokumentů dle Scopus

DOCUMENT TYPE

Article

1073

Review

77

Article in Press

67

Conference Paper

52

Letter

11

Book Chapter

9

Editorial

8

Note

8

Erratum

6

Short Survey

1

Pořadí oborů dle Scopus

SUBJECT AREA

Medicine

336

Physics and Astronomy

251

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

246

Chemistry

210

Agricultural and Biological Sciences

153

Engineering

116

Mathematics

111

Social Sciences

107

Computer Science

86

Materials Science

86

Environmental Science

76

Chemical Engineering

71

Health Professions

65

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics

62

Arts and Humanities

43

Earth and Planetary Sciences

39

Neuroscience

31

Multidisciplinary

30

Immunology and Microbiology

25

Nursing

24

Psychology

19

Energy

17

Decision Sciences

16

Dentistry

11

Economics, Econometrics and Finance

10

Business, Management and Accounting

9

Veterinary

6

Pořadí dle typu dokumentu ve WoS

Typ dokumentu

Počet výsledků

Article

932

Review

53

Proceeding Paper

99

Meeting Abstract

82

Editorial Material

12

Letter

9

Book Chapter

8

Book Review

2

Impakt faktor a AIS

Impakt faktor (IF) neboli faktor vlivu je jedním z nejvýznamnějších ukazatelů vědecké úrovně publikace. Koeficient je zveřejňován v databázi Journal Citation Reports, jejímž producentem je americký Institut pro vědecké informace – The Institute for Scientific Information (ISI). Jde o hodnotu pro seriálové publikace (časopisy) a je přepočítáván a zveřejňován každoročně.

Article Influence Score (AIS) určuje průměrný vliv článků daného časopisu za prvních pět let po publikování. Skóre vyšší než 1,0 indikuje nadprůměrnost daného článku v časopisu. Tento indikátor nahrazuje v moderních metrikách dříve používaný impakt faktor a je využíván také pro bibliometrickou analýzu článků na Web of Science v rámci Metodiky 17+.

Nejprestižnější publikace autorů z pracovišť UP ve WoS podle IF a AIS

Mezi nejprestižnější mezinárodní publikace (dle Impact Factoru časopisu a v letošním roce i dle indikátoru Article Influence Score) s podílem pracovníků UP v roce 2016 patří níže uvedené výsledky. Z těchto výsledků má silné zastoupení publikační činnost v periodiku Chemical Reviews, které patří mezi nejvýznamnější periodika ve svém oboru.

 1. Amarenco, P., Lavallée, P., Labreuche, J., Albers, G., Bornstein, N., Canhão, P., Caplan, L., Donnan, G., Ferro, J., Hennerici, M., Molina, C., Rothwell, P., Sissani, L., Školoudík, D., Steg, P., Touboul, P., Uchiyama, S., Vicaut, É. and Wong, L. (2016). One-Year Risk of Stroke after Transient Ischemic Attack or Minor Stroke. New England Journal of Medicine, 374(16), pp.1533-1542.(IF=59.56; AIS=25.71)
 2. Bulla, M., Valcu, M., Dokter, A., Dondua, A., Kosztolányi, A., Rutten, A., Helm, B., Sandercock, B., Casler, B., Ens, B., Spiegel, C., Hassell, C., Küpper, C., Minton, C., Burgas, D., Lank, D., Payer, D., Loktionov, E., Nol, E., Kwon, E., Smith, F., Gates, H., Vitnerová, H., Prüter, H., Johnson, J., St Clair, J., Lamarre, J., Rausch, J., Reneerkens, J., Conklin, J., Burger, J., Liebezeit, J., Bêty, J., Coleman, J., Figuerola, J., Hooijmeijer, J., Alves, J., Smith, J., Weidinger, K., Koivula, K., Gosbell, K., Exo, K., Niles, L., Koloski, L., McKinnon, L., Praus, L., Klaassen, M., Giroux, M., Sládeček, M., Boldenow, M., Goldstein, M., Šálek, M., Senner, N., Rönkä, N., Lecomte, N., Gilg, O., Vincze, O., Johnson, O., Smith, P., Woodard, P., Tomkovich, P., Battley, P., Bentzen, R., Lanctot, R., Porter, R., Saalfeld, S., Freeman, S., Brown, S., Yezerinac, S., Székely, T., Montalvo, T., Piersma, T., Loverti, V., Pakanen, V., Tijsen, W. and Kempenaers, B. (2016). Unexpected diversity in socially synchronized rhythms of shorebirds. Nature, 540(7631), pp.109-113. (IF=38,14; AIS=22.215)
 3. Sallis, J., Cerin, E., Conway, T., Adams, M., Frank, L., Pratt, M., Salvo, D., Schipperijn, J., Smith, G., Cain, K., Davey, R., Kerr, J., Lai, P., Mitáš, J., Reis, R., Sarmiento, O., Schofield, G., Troelsen, J., Van Dyck, D., De Bourdeaudhuij, I. and Owen, N. (2016). Physical activity in relation to urban environments in 14 cities worldwide: a cross-sectional study. The Lancet, 387(10034), pp.2207-2217. (IF=44; AIS=19.136)
 4. Gawande, M., Goswami, A., Felpin, F., Asefa, T., Huang, X., Silva, R., Zou, X., Zboril, R. and Varma, R. (2016). Cu and Cu-Based Nanoparticles: Synthesis and Applications in Catalysis. Chemical Reviews, 116(6), pp.3722-3811. (IF=37.37; AIS=15.257)
 5. Kolář, M. and Hobza, P. (2016). Computer Modeling of Halogen Bonds and Other σ-Hole Interactions. Chemical Reviews, 116(9), pp.5155-5187. (IF=37.37; AIS=15.257)
 6. Georgakilas, V., Tiwari, J., Kemp, K., Perman, J., Bourlinos, A., Kim, K. and Zboril, R. (2016). Noncovalent Functionalization of Graphene and Graphene Oxide for Energy Materials, Biosensing, Catalytic, and Biomedical Applications. Chemical Reviews, 116(9), pp.5464-5519. (IF=37.37; AIS=15.257)
 7. Řezáč, J. and Hobza, P. (2016). Benchmark Calculations of Interaction Energies in Noncovalent Complexes and Their Applications. Chemical Reviews, 116(9), pp.5038-5071. (IF=37.37; AIS=15.257)
 8. Ulbrich, K., Holá, K., Šubr, V., Bakandritsos, A., Tuček, J. and Zbořil, R. (2016). Targeted Drug Delivery with Polymers and Magnetic Nanoparticles: Covalent and Noncovalent Approaches, Release Control, and Clinical Studies. Chemical Reviews, 116(9), pp.5338-5431. (IF=37.37; AIS=15.257)
 9. Dubecký, M., Mitas, L. and Jurečka, P. (2016). Noncovalent Interactions by Quantum Monte Carlo. Chemical Reviews, 116(9), pp.5188-5215. (IF=37.37; AIS=15.257)
 10. Trouillas, P., Sancho-García, J., De Freitas, V., Gierschner, J., Otyepka, M. and Dangles, O. (2016). Stabilizing and Modulating Color by Copigmentation: Insights from Theory and Experiment. Chemical Reviews, 116(9), pp.4937-4982. (IF=37.37; AIS=15.257)
 11. Stephens, P., Mason, L., Green, R., Gregory, R., Sauer, J., Alison, J., Aunins, A., Brotons, L., Butchart, S., Campedelli, T., Chodkiewicz, T., Chylarecki, P., Crowe, O., Elts, J., Escandell, V., Foppen, R., Heldbjerg, H., Herrando, S., Husby, M., Jiguet, F., Lehikoinen, A., Lindstrom, A., Noble, D., Paquet, J., Reif, J., Sattler, T., Szep, T., Teufelbauer, N., Trautmann, S., van Strien, A., van Turnhout, C., Vorisek, P. and Willis, S. (2016). Consistent response of bird populations to climate change on two continents. Science, 352(6281), pp.84-87. (IF=34,66; AIS=18.018)

Hirschův index

Index hodnotící publikační aktivitu jednotlivých autorů nebo skupin autorů se vypočítává z citačních ohlasů publikovaných odborných článků. Pomocí databáze Web of Science lze h-index stanovit pro vědeckého pracovníka i pro instituci. Celá Univerzita Palackého má současné době h-index 104 (link).

Pravděpodobně nejvyšší Hirschův index má mezi českými vědci v současné době vedoucí několika prestižních evropských výzkumných laboratoří a jednoho z týmu olomouckého Ústavu molekulární a translační medicíny Jiří Bártek - h-index 104. Podle aktuálních propočtů hodnoty h-indexu vědců UP se za něj řadí Pavel Hobza  (h-index 91), Miroslav Strnad (46), Jaroslav Doležel (45), Vladimír Janout (40), Radek Zbořil (36), Jitka Ulrichová (34), Marián Hajdúch (31), Michal Otyepka (30) nebo Bohuslav Melichar (30).

(Údaje podle WoS k datu 8. 6. 2015.)

Publikační činnost v OBD

Osobní bibliografická databáze (OBD) je jedním z prostředků informačního systému Univerzity Palackého a zároveň komfortním nástrojem pro vykazování, sledování a prezentaci publikační činnosti univerzitních zaměstnanců. Je zde možné prohlížet nebo prohledávat publikační činnost bez ohledu na místo nebo způsob publikace. Podle rozhodnutí vedení Univerzity Palackého je zveřejňována veškerá publikační činnost od roku 1998.

https://obd.upol.cz/public

Publikační činnost fakult v OBD za rok 2016

Domácí

CMTF

FTK

FF

FZV

LF

PdF

PF

PřF

 UP

 

Knihy

16

6

79

3

13

27

21

7

172

Kapitoly v knihách

27

3

92

6

33

20

55

0

236

Články v časopisech

41

46

215

31

218

88

109

85

833

Sborníky

0

1

8

1

1

1

6

0

18

Příspěvek do sborníku

7

5

63

5

4

45

39

29

197

Učebnice, skripta

0

5

7

6

1

0

11

2

32

Celkem

91

66

464

52

270

181

241

123

1488

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahraniční

CMTF

FTK

FF

FZV

LF

PdF

PF

PřF

 UP

 

Knihy

2

2

17

0

0

2

1

1

25

Kapitoly v knihách

25

1

74

2

5

15

15

19

156

Články v časopisech

53

41

120

20

292

62

11

729

1328

Sborníky

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Příspěvek do sborníku

13

14

70

11

0

115

28

41

292

Učebnice, skripta

1

3

4

0

0

1