Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH) je společným pracovištěm Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a olomouckých pracovišť Ústavu experimentální botaniky Akademie věd ČR a Výzkumného ústavu rostlinné výroby.

Přes 130 vědeckých pracovníků, z nichž je asi jedna pětina zahraničních, se věnuje následujícím klíčovým oblastem:

  • Proteinové biotechnologie
  • Bioenergetika
  • Chemická biologie
  • Rostlinné biotechnologie
  • Buněčná biologie rostlin
  • Genetika a genomika rostlin
  • Fytofarma a genetické zdroje
  • Metabolomika

Výzkum začíná u molekul a končí u polních experimentů. Mezi úspěchy centra patří například vylepšování užitných vlastností ječmene pomocí genetické modifikace. Transgenní ječmen se dále využívá k takzvanému molekulárnímu farmaření. Za zmínku stojí i zisk amerického patentu na nově připravenou sloučeninu Incyde odvozenou od rostlinných hormonů, která má zlepšit výnosy zemědělských plodin a o kterou projevil zájem komerční sektor. Vědecký tým vedený Jaroslavem Doleželem měl zásadní podíl na mezinárodním projektu čtení složité dědičné informace pšenice. Rostlinní biologové a šlechtitelé tak získávají nástroj pro šlechtění obilniny, která má zásadní roli ve výživě lidstva. Profesor Doležel, který je vědeckým ředitelem centra, získal v roce 2014 Cenu ministra školství za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Vědci CRH využívají technologie a přístroje, z nichž některé jsou v Česku ojedinělé a i v Evropě se jimi může pochlubit jen několik výzkumných institucí. Jsou zapojeni do několika mezinárodních projektů a jsou úspěšní při získávání národních grantů.

Jedním z hlavních cílů CRH je přenos výsledků vědy a výzkumu do praxe. Centrum tak funguje jako most mezi akademickou a komerční sférou, a to nejen v zemědělství, ale třeba i farmacii a dalších oborech. Úkolem CRH je rovněž ochrana výsledků výzkumu formou licencí, intenzivnější uplatňování nejprogresivnějších biotechnologií v aplikační sféře či posílení konkurenceschopnosti regionálních podniků. Zaměřuje se především na české firmy, spolupracuje ale i se zahraničními partnery včetně nadnárodních institucí.

Centrum se podílí na vzdělávání studentů přírodovědecké fakulty. Jeho pracovníci jsou garanty studijních oborů, podílejí se na výuce a vedou bakalářské, diplomové i doktorské disertační práce.

Vybudování, doplnění přístrojového vybavení a zahájení provozu centra bylo podpořeno z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v letech 2010 až 2013, a sice částkou 807 774 430 korun.