Pavel Hobza

Cesta dnes nejcitovanějšího v tuzemsku žijícího českého vědce Pavla Hobzy začala zřejmě před desítkami let v lékárně olomoucké fakultní nemocnice, kterou vybudoval jeho otec. Malému chlapci učarovaly tamní vůně léčiv a mastí, půjčoval si otcův bílý plášť. S představou dělat rovněž lékárníka ale doma neuspěl, jako blízký obor se tak nabízela chemie. Velký vliv na tomto rozhodnutí měl Hobzův tehdejší učitel chemie na olomouckém gymnáziu.

Jelikož do praktické chemie se nadaný student moc nehrnul, volba padla na Fakultu technické a jaderné fyziky ČVUT v Praze, ve třetím ročníku ale změnil obor. Klíčovou roli v jeho profesním životě pak sehrál Rudolf Zahradník, pozdější předseda Akademie věd ČR. Coby školitel mu vybral téma doktorské práce – nekovalentní interakce. Až později se ukázalo, že to byla volba neobyčejně šťastná - profesor Hobza se totiž tématu věnuje od sedmdesátých let dodnes. „Výběr tématu je klíčová věc, říkám to i nyní svým studentům. Volba by totiž měla být nadčasová a v mém případě se to Rudolfu Zahradníkovi podařilo. Když jsme začínali, skoro nikdo o této problematice nic nevěděl. Museli jsme nastudovat teorii, pak jsme začali s malými aplikacemi,“ popisuje počátky práce Hobza. Úspěch se ale dostavil v podobě objevu takzvané nepravé vodíkové vazby, kvůli němuž se dokonce musely přepisovat učebnice. Do té doby se totiž předpokládalo, že v oblasti vodíkových vazeb není možné dojít k novým poznatkům. Přelomová práce, na níž se podílel i Zdeněk Havlas, vyšla v roce 2000. „Naše práce byla proti všem do té doby známým poučkám. Takže musíte mít nejen štěstí, abyste něco nového našli a objevili, ale pak potřebujete také hodně energie, abyste vše dotáhli do konce a přesvědčili i vědeckou obec. Musíte sami věřit, že vaše práce k něčemu je,“ uvedl Hobza, který i díky objevu nepravé vodíkové vazby v roce 2008 obdržel nejvýznamnější českou cenu za vědu – Českou hlavu.

Hlavní pracovní zázemí má profesor Hobza a jeho tým v pražském Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. V posledních letech se jeho pozornost soustředí zejména na počítačové návrhy nových léků. Bez bílého pláště, zato s pomocí supervýkonných počítačů, dokáže modelovat interakci léku s organismem a díky různým modifikacím molekul zvyšovat jeho účinek. Výsledky bádání publikuje jeden z nejvýznamnějších světových výpočetních chemiků v prestižních odborných časopisech. Je autorem více než 530 prací, které mají přes 30.000 citací, Hirschův index se rovná 93. V roce 2014 i 2015 se dostal jako jeden z mála českých badatelů na seznam nejcitovanějších světových vědců podle databáze Web of Science.

Profesor Hobza je ale také vědeckou oporou Katedry fyzikální chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a zdejšího Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů. Olomouckým studentům již deset let také představuje špičkové osobnosti české vědy v přednáškovém kurzu Současná chemie. Jeho pozvání v minulosti přijali například předsedové a předsedkyně Akademie věd ČR, laureáti České hlavy a v roce 2016 autoři čtyř nejvýznamnějších objevů české vědy posledního desetiletí.

Profesor Hobza se věnuje také popularizaci vědy a snaží se zejména o podporu mladých vědců. Podle něj musí vědci veřejnosti ukazovat, že věda je napínavá a krásná. Je členem Vědecké rady Nadačního fondu Neuron, garantuje oblast chemie. Velmi si váží mecenášů, kteří prostřednictvím nadačního fondu vědu podporují.

Ve volných chvílích jezdí s rodinou na chalupu, kde se intenzivně věnuje chytání pstruhů. S manželkou Pavlou mají syna Pavla a dceru Martinu a čtyři vnuky – Pavla, Dana, Antonína a Mikuláše. Čas strávený s vnoučaty patří k nejhezčím chvílím.

Video

Rozhovor

Věda vás evidentně baví. Proč vás tak fascinuje?

Věda je dobrodružství poznání. Je to tvůrčí aktivita, která poskytuje nádherné uspokojení z vykonané práce zejména tehdy, když se vám podaří něco opravdu nového najít.

Čeho byste chtěl ještě dokázat?

Ptáte se, jako bych měl v práci pomalu končit. Ani náhodou! A těším se na další zásadní objevy. Jsem rád, že pár projektů vypadá velmi slibně…

Vzpomenete si na první publikovanou vědeckou práci?

Samozřejmě. Na všechno, co se stane v životě poprvé, se nezapomíná. A první publikace je přece něco jako první láska.

Bez čeho (koho) byste se ve svém profesním životě neobešel?

Profesní život je velmi úzce svázán s osobním životem. V mém profesním životě se vystřídalo několik významných kolegů, kteří moji kariéru ovlivnili. Jsem moc rád, že v osobním životě je to jinak a se svou ženou Pavlou jsem šťastně ženat již více než 40 let. Ona na mě měla a má velký a blahodárný vliv.

Curriculum vitae

Pavel HOBZA (Born October 21, 1946 in Přerov, Czech Republic)

Address: Institute of Organic Chemistry and Biochemistry , Academy of Sciences of the Czech Republic, 166 10 Prague 6, Czech Republic; Tel.: (+420 )220 410 311, e-mail: pavel.hobza@uochb.cas.cz
Professor in Physical Chemistry, Charles University, Prague, Czech Republic
Professor in Physical Chemistry, Palacký University, Olomouc, Czech Republic

Education and Training

 • Faculty of Technical and Nuclear Physics, Czech Technical University, Prague, chemistry (M.Sc.)
 • Institute of Physical Chemistry, Czechoslovak Academy of Sciences, Prague, C.Sc. (Ph.D.)

Career

 • 1973,1986 - Institute of Hygiene and Epidemiology
 • 1979,1982 - Postdoctoral Fellow at the Universite de Montreal, Canada
 • 1984,1986 - Visiting Professor at the Universite de Montreal, Canada
 • 1986,1987, 1988,1989, 1990 - Research Associate at Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Germany and Technische Universität München, Germany
 • 1990-1991 - DFG-visiting professor, Technische Universität München, Germany
 • 1991-2003 - J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague
 • 2000-2004 - Research Centre for Complex Molecular Systems and Biomolecules, head
 • 2005-2011 - Research Centre for Biomolecules and Complex Molecular Systems, head
 • 2012-now - Centre of Excellency: Controlling the Structure and Function of Biomolecules at the molecular level, head
 • 2002-now - Professor of Physical Chemistry, Charles University, Prague
 • 2005-now - Research Centre for Biomolecules and Complex Molecular Systems, head
 • 2003-now - Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prague, Department of Molecular Modelling, head
 • 2005-now - Professor of Physical Chemistry, Palacký University, Olomouc

Awards and Honors

 • D.Sc. from Institute of Chemical Technology, Prague (1988)
 • Prize of Czech Literary Fond (1981, 1989)
 • Deutsche Forschung Gemeinschaft Gastprofessor, Technische Universität München (1992)
 • Czech Learned Society (1996), fellow
 • European Academy of Arts, Sciences and Humanities (2000), member
 • Prize of Ministry of Education of the Czech Republic (2000)
 • Prize of the Academy of Sciences of the Czech Republic (2003)
 • The Royal Society of Chemistry (2005), fellow
 • The Photon Science Institute, University of Manchester (2006) , fellow
 • Distinguish Chair, Institute of Organic Chemistry and Biochemistry (2007)
 • Praemium Academiae, Academy of Sciences of the Czech Republic (2007)
 • Česká hlava, Government of the Czech Republic(2008)
 • World Class University Professor, Postech University, Pohang, Korea (2009)
 • Doctor honoris causa (dr.h.c.), Institute of Chemical Technology, Prague, 2012
 • According Thomson Reuters P.H. is ranked among the top 1% of researchers for most cited documents, in the field of chemistry, 2014

Field of Scholary Interest

Quantum chemistry and computational chemistry, noncovalent interactions, structure and dynamics of molecular and biomolecular clusters and biomolecules, hydrogen-bonding and improper, blue-shifting hydrogen-bonding, halogen and σ-hole bonding, In silico drug design

Publications

499 papers in referred journals

3 books (P.Hobza, R. Zahradnik:Weak Intermolecular Interactions in Chemistry and Biology, Academia Prague and Elsevier, Amsterdam, 1980; P.Hobza, R. Zahradnik: Intermolecular Complexes, Academia, Prague, Elsevier, Amsterdam and Mir, Moskva; P. Hobza, K. Müller-Dethlefs: Non-Covalent Interactions, RSC Publishing, Cambridge, 2010)

Citation index

The total number of citations (ICI) until December, 2014 is more than 28000; value of Hirsch index amounts to 89

Thesis adviser

PH directed altogether 26 PhD students, 10 Diploma students and 8 postdoctoral fellows. At present he supervises 6 PhD students, 2 Diploma students and 7 postdoctoral fellows.

Conferences

More than 50 plenary and invited lectures at international conferences and leading universities in Europe, USA, Australia and Asia in the last 5 years. Named lectures: Coulson lecture, University of Georgie,Athens, USA, 2009; Brdicka lecture, Heyrovsky Institute of Physical Chemistry, Prague, 2010; Fischer lecture, Palacky University, Olomouc, 2012.

Membership in Editorial Boards

 • Chemistry – A European Journal (2005-now)
 • Chemical Reviews (1994-2004)
 • Phys. Chem. Chem. Phys. (2004-now)
 • Chem. Phys. Chem. (2006-now)
 • Chem. Phys. (2006-now)
 • Collection of Czechoslov. Chem. Commun. (2006-2011, Chairman)

Membership in Scientific and Govermental Commitees

 • Scientific Council of the Faculty of Science, Palacky University, Olomouc
 • Scientific Council of the Palacky University, Olomouc
 • Scientific Council of the Charles University, Prague

Vybrané nejcitovanější publikace dle Web of Science

Blue-shifting hydrogen bonds
By: Hobza, P; Havlas, Z
CHEMICAL REVIEWS Volume: 100 Issue: 11 Pages: 4253-4264 Published: NOV 2000
Cited: 1,102

Benchmark database of accurate (MP2 and CCSD(T) complete basis set limit) interaction energies of small model complexes, DNA base pairs, and amino acid pairs
By: Jurecka, P; Sponer, J; Cerny, J; et al.
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS Volume: 8 Issue: 17 Pages: 1985-1993 Published: 2006
Cited: 895

Noncovalent interactions: A challenge for experiment and theory
By: Muller-Dethlefs, K; Hobza, P
CHEMICAL REVIEWS Volume: 100 Issue: 1 Pages: 143-167 Published: JAN 2000
Times Cited: 866

Structure, energetics, and dynamics of the nucleic acid base pairs: Nonempirical ab initio calculations
By: Hobza, P; Sponer, J
CHEMICAL REVIEWS Volume: 99 Issue: 11 Pages: 3247-3276 Published: NOV 1999
Times Cited: 858

Hydrogen bonding and stacking interactions of nucleic acid base pairs: A density-functional-theory based treatment
By: Elstner, M; Hobza, P; Frauenheim, T; et al.
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS Volume: 114 Issue: 12 Pages: 5149-5155 Published: MAR 22 2001
Times Cited: 649

Functionalization of Graphene: Covalent and Non-Covalent Approaches, Derivatives and Applications
By: Georgakilas, Vasilios; Otyepka, Michal; Bourlinos, Athanasios B.; et al.
CHEMICAL REVIEWS Volume: 112 Issue: 11 Pages: 6156-6214 Published: NOV 2012
Times Cited: 593

INTERMOLECULAR INTERACTIONS BETWEEN MEDIUM-SIZED SYSTEMS - NONEMPIRICAL AND EMPIRICAL CALCULATIONS OF INTERACTION ENERGIES - SUCCESSES AND FAILURES
By: HOBZA, P; ZAHRADNIK, R
CHEMICAL REVIEWS Volume: 88 Issue: 6 Pages: 871-897 Published: SEP-OCT 1988
Times Cited: 490

Potential energy surface for the benzene dimer. Results of ab initio CCSD(T) calculations show two nearly isoenergetic structures: T-shaped and parallel-displaced
By: Hobza, P; Selzle, HL; Schlag, EW
JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY Volume: 100 Issue: 48 Pages: 18790-18794 Published: NOV 28 1996
Times Cited: 472

Density functional theory augmented with an empirical dispersion term. Interaction energies and geometries of 80 noncovalent complexes compared with ab initio quantum mechanics calculations
By: Jurecka, Petr; Cerny, Jiri; Hobza, Pavel; et al.
JOURNAL OF COMPUTATIONAL CHEMISTRY Volume: 28 Issue: 2 Pages: 555-569 Published: JAN 30 2007
Times Cited: 440

POTENTIAL-ENERGY SURFACE OF THE BENZENE DIMER - AH INITIO THEORETICAL-STUDY
By: HOBZA, P; SELZLE, HL; SCHLAG, EW
JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY Volume: 116 Issue: 8 Pages: 3500-3506 Published: APR 20 1994
Times Cited: 
387

Fotogalerie