Josef Molnár

O tom, že bude učitel, měl rodák z Kopřivnice jasno už na základní škole. Jelikož vždy inklinoval k přírodním vědám, matematika byla jednou z variant budoucího studia. „Nakonec to rozhodla deskriptivní geometrie, která se objevila na scéně. Úplně mne fascinovala a volba byla najednou zcela jasná,“ popisuje začátek své profesní dráhy profesor Molnár. Na Univerzitě Palackého v Olomouci vystudoval obor Učitelství pro školy II. cyklu, kombinaci matematika – deskriptivní geometrie, titul RNDr. si zasloužil obhajobou práce v oboru Algebra a teorie čísel. Na Univerzitě Karlově v Praze externě studoval Teorii vyučování matematice a získal zde titul CSc. Ve stejnojmenném oboru se pak na Univerzitě Konštantína Filozofa ve slovenské Nitře stal docentem. Titul profesora z pedagogiky získal na Univerzitě Palackého v roce 2011.

Profesor Molnár nejprve působil jako středoškolský profesor na Gymnáziu ve Šternberku a poté externě v matematických třídách na gymnáziích v Bílovci a Olomouci. V roce 1980 poprvé vstoupil na půdu Univerzity Palackého jako pedagogický pracovník a působí zde dodnes. Zpočátku vedl cvičení z lineární algebry, algebry a teorie čísel a geometrie a později přednášel zobrazovací metody a konstrukční geometrii. Nyní se na Katedře algebry a geometrie specializuje na výuku didaktiky matematiky. „Učit matematiku není věda, ale je to umění. Snažím se studenty vést k tomu, že musí znát dobře obor a mít pedagogický talent. A pokud ho mají méně, o to více se musí učit a trénovat. Problémů je celá řada, od platů učitelů, přes příliš nabité rámcové vzdělávací programy až třeba po snižující se počet hodin matematiky.“ domnívá se Molnár.

Vedle vědecké práce a výuky věnuje Molnár velkou pozornost i popularizaci vědy a práci s mladými talenty. Je členem mezinárodní asociace Kangourou sans frontières, která sdružuje akreditované zástupce soutěže Matematický klokan z více než 60 zemí čtyř kontinentů. Je to právě on, kdo inicioval založení této soutěže v České republice. S přípravou Matematického klokana pak pomáhal také v Rakousku a na Slovensku. „Věděl jsem, že s talenty je třeba pracovat. Matematická olympiáda je ale určena až pro absolutní špičku žáků. Na Matematickém klokanovi se mi líbí to, že soutěžit mohou všichni. Je to soutěž, která spoustu dětí k matematice přitáhne. Jde hlavně o logický úsudek, nalezení rychlé cesty. Úlohy jsou krátké, rychlé a vtipné a mají více způsobů řešení,“ přiblížil soutěž Molnár. Po vzoru Matematického klokana vytvořil národní soutěž s názvem Přírodovědný klokan. Obě tyto soutěže dotuje ministerstvo školství a jsou zařazeny do ministerského programu Excelence.

Profesor Molnár je hlavním autorem kompletní řady učebnic matematiky pro 1. až 9. ročník, které vyšly v olomouckém pedagogickém nakladatelství PRODOS. Na svém kontě má 250 dalších publikací a je rovněž řešitelem řady domácích a zahraničních projektů. Za monografii Rozvíjení prostorové představivosti (nejen) ve stereometrii získal Čestné uznání rektorky Univerzity Palackého v Olomouci a Cenu děkana Přírodovědecké fakulty. Tuto pak získal ještě za učebnice Průvodce třírozměrným prostorem a některé další publikace. Je držitelem i řady dalších cen a vyznamenání. Spolupořádá a zúčastňuje se domácích i zahraničních odborných konferencí, vystupoval například v Melbourne v Austrálii, v Monterrey v Mexiku, v Cambridge ve Velké Británii či v Soulu v Koreji.

Se svými dvěma syny rád lyžuje, a to na běžkách i na sjezdovkách, občas jezdí na horském kole a usedne též do kanoe či raftu. A když zbude chvilka času a rostou, zajde s manželkou Evou na houby. Hraje na kytaru, s kolegy z fakulty založili kapelu 3 +1 a příležitostně zahrají a zazpívají folk a country, zejména spolupracovníkům z univerzity.

Životní krédo:

„Jsou lidé, kteří to mají jasně srovnané. Někdy ale jen černobíle, a tak nevidí tu spoustu barev, nevnímají to množství vůní a chutí, neslyší ty nádherné tóny života, zapomněli na doteky lásky. Za tu krásu se platí stálým hledáním a vyrovnáváním se s novou realitou, ale to člověka táhne kupředu, sice s větší a těžší károu, ale kromě harampádí si veze i poklady – lásku, přátelství, ohleduplnost, vděk, očekávání… Pokud je najde a vytáhne ve správný moment a poskládá si úžasnou mozaiku svého žití, zakomponuje do ní všechny své blízké, přátele, lásky, je spokojený a šťastný.“

Video

Rozhovor

Proč vám matematika tak učarovala?

Určitě na to měl vliv můj způsob myšlení, který vychází z logické dedukce. Přirozeně jsem k tomu vždy tíhnul. Když se sejdou dva právníci, vzniknou na jednu věc tři až čtyři různé názory. Když se sejdou dva matematici, vznikne vždy jen jeden názor. V tom je matematika krásná, že pravda je jen jedna. I když v současné době nám to trochu komplikuje takzvaná třetí krize matematiky, kdy se neví, co je absolutní pravda.

Jaké před sebou máte profesní cíle?

Dál se věnuji talentům a pracuji se studenty, ale také dělám předsedy habilitačních komisí, profesorských řízení. Snažím se přispět k tomu, aby didaktika rostla výš a výš. Chci tedy především pomáhat kolegům, aby se dostali na vyšší úroveň a didaktika vzkvétala.

Nemrzí vás, že didaktiku řada vědců přehlíží?

Samozřejmě mě to mrzí. Děláme obdobný výzkum jako někteří jiní kolegové, například ornitologové, naším terénem je ale škola. Získáváme data, vyhodnocujeme je. Naše výsledky pak ale nekončí v prestižních časopisech, ale ve školách, kde slouží pro potřeby učitelů. Didaktika patří spíše do aplikovaného výzkumu.

Je nějaká část matematiky, která vás nebaví?

Ne. Naopak mám velmi rád geometrii, syntetickou zvlášť. Pak jsou ale samozřejmě věci, které neumím, třeba současná vyšší algebra a matematická analýza. Člověk nemůže obsáhnout všechno. Navíc je potřeba se orientovat i v psychologii, pedagogice a potřebné je často i herectví, rétorika nebo třeba foniatrie.

Curriculum vitae

Datum a místo narození: 29. 4. 1953, Nový Jičín, ČR

Pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, katedra algebry a geometrie, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, Česká republika

Vzdělání

 • Mgr., učitelství pro školy II. cyklu, M – Dg, PřF UP Olomouc, 1977,
 • RNDr., Algebra a teorie čísel, PřF UP v Olomouci, 1979,
 • CSc., Teorie vyučování matematice, PedF UK v Praze, 1988,
 • doc., Teorie vyučování matematice, FPV UKF v Nitře, 2005,
 • prof., Pedagogika,  PedF UP v Olomouci, 2011.

Průběh praxe:     

 • vojenská základní služba, 1977 – 1978,
 • studijní pobyt, PřF UP v Olomouci, 1978 –79,
 • středoškolský profesor, Gymnázium Šternberk, 1979 – 80,
 • odborný asistent, PřF UP v Olomouc, 1980 – 2005,
 • docent, PřF UP v Olomouci, 2005 - 11
 • proděkan, PřF UP v Olomouc, 2003 – 2010
 • vedoucí Centra pedagogické přípravy PřF, 2010 -
 • vedoucí oddělení Didaktiky matematiky KAG PřF UP, 2009 –
 • člen Akademického senátu PřF UP. 2011 – 2014
 • proděkan, PřF UP v Olomouci, 2014 – (externě GMK Bílovec, 1981 – 1987, SG Olomouc, 1987 – 1993).

Členství a funkce ve VR, OR a  profesních organizacích:

 • člen VR PedF JČU v Českých Budějovicích, VR PedF UP v Olomouci a VR FLKŘ UTB v Uherském Hradišti
 • garant studia a místopředseda oborové rady doktorského studijního oboru Didaktika matematiky na PřF UP v Olomouci, člen oborové rady DSO Obecné otázky matematiky na JČU v Českých Budějovicích a člen zkušební komise DSO Obecné otázky matematiky na PřF MU v Brně a člen zkušební komise DSO Pedagogika na PdF UP v Olomouci
 • akreditovaný zástupce ČR v mezinárodní asociaci Kangourou sans frontières,
 • předseda olomoucké pobočky JČMF, předseda Terminologické komise pro školskou matematiku JČMF
 • iniciátor mezinárodní soutěže Matematický klokan v ČR (22. ročník), iniciátor a předseda soutěže Přírodovědný klokan a Běhu s Klokanem
 • iniciátor mezinárodních podzimních škol péče o talenty MAKOS (23. ročník)

Znalost cizích jazyků: částečná znalost ruštiny, angličtiny a němčiny.

Ocenění a vyznamenání:        

 • Studentská medaile UP, 1976,
 • Čestný odznak města Olomouce, 1988,
 • Čestné uznání JČMF, 1987 a 1990,
 • Pedagogické vyznamenání JČMF, 1993,
 • Zasloužilý člen JČMF, od roku 2002,
 • Bronzová medaile UP, 2003,
 • Cena děkana PřF a Čestné uznání rektorky UP za monografii Rozvíjení prostorové představivosti (nejen) ve stereometrii, 2005,
 • Cena děkana PřF za učebnici Průvodce třírozměrným prostorem, 2005, a učebnici A Guide to Three-Dimensional Space, 2006,
 • Cena děkana za monografii Učebnice matematiky a klíčové kompetence, 2007,
 • Stříbrná medaile UP, 2010,
 • Medaile Towarzystwa Upovwszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych, 2011
 • Člen vítězného týmu projektu CEEPUS, 2012,
 • Zlatá medaile UP, 2013.
 • Čestný člen Jednoty českých matematiku a fyziků. 2014

Zahraniční vystoupení (převážně zvané přednášky)

1)      KMU Leipzig, Germany, 1987

2)      MGPI Moskva, Russia, 1988

3)      UB, Bern-Konolfingen, Swizerland, 1994

4)      WFNMC, Sofia – Pravec, Bulgaria, 1994

5)      BRG Graz, Austria, 1996

6)      CMU Mount Plaesant, Michigan, USA, 1998

7)      WFNMC, Melbourne, Australia, 2002

8)      UKF Nitra, Slovakia, 2005, 2007

9)      MFF UK Bratislava, Slovakia, 2006

10)  WFNMC, Cambridge, UK, 2006

11)  ICME, Monterrey, Mexico, 2008

12)  WFNMC, Riga, Latvia, 2010

13)  ICME, Seoul, Korea, 2012

14)  JDU Czestochova, Poland, 2011, 2014

15)  PWSZ Nowy Sącz, Poland, 2011, 2012, 2013

16)  CEEPUS, Sarospatak, Miskolc, Hungary, 2012, 2013, 2015

Vybrané publikace:

1)      GREBEŇ, R., MOLNÁR, J.: Geometric terminology and Imagination. Scietific Issues Jan Dlugosz University in Częstochowa, Mathematics XIX, 2014, 298 str., ISSN 1896-0286.

2)      MACHAČÍKOVÁ, I., MOLNÁR, J.: Polyhedrons, chemistry and something in addition. In: Matematyka v przyrodzie – matematika i przyroda w ksztalceniu powszechnym. Nowy Sacz: PWSZ, 2011, 173 str. ISBN 978-83-63196-04-2.

3)      MACHAČÍKOVÁ, I., MOLNÁR, J.: Šroubovice v přírodě a umění. In: Matematyka w przyrodzie i stuce – matematkyka, przyroda i stuka w kstałceniu powszechnym. Nowy Sącz: PWSZ, 2013, 279 str., ISBN 978-83-63196-46-2.

4)       MACHAČÍKOVÁ, I., MOLNÁR, J.: Groups of  Symmetries of Molecules (kapitola v knize). In: Matematyka w przyrodzie i sztuce, matematyka, przyroda i sztuka w powszechnym kształceniu. Nowy Sącz: PWSZ, 2012, 219 str., ISBN 978-83-63196-30-1.

5)      MOLNÁR, J.: Rozvíjení prostorové představivosti (nejen) ve stereometrii. (monografie, 2. doplněné vydání) UP, Olomouc, 2009, 144 s., ISBN 978-80-244-2254-1.

6)      MOLNÁR, J.: Matematika pro SOŠ – Planimetrie, Praha: Prométheus 2011, 115 s., ISBN 978-80-7196-415-5.

7)      MOLNÁR, J. a kol.: Geometrická představivost.(monografie). Olomouc: VUP, 2014, 116 str., ISBN 978-80-244-4057-6.

8)      MOLNÁR, J. a kol.: Matematika pro 1. – 9. ročník, učebnice, PRODOS, Olomouc, 1995 - 2015

9)      MOLNÁR, J., TLÁSKAL, J.: Prostorová představivost nejen v matematice. (Spatial imaginattions not only in mathematics.) Linquistica online, Issue Fourteen, 2012, 67 – 74, http://www.phil.muni.cz/linguistica/art/molnar-tlaskal/mot-001.pdf, ISSN 1801-5336.

10)  MOLNÁR, J., SCHUBERTOVÁ, S.: From Research on Space Imagination.  Problems of  Education in the 21st Century, 2009, 13 (13), 83-93, ISSN 1822-7864.

11)  MOLNÁR, J., SLEZÁKOVÁ, J.: Testing of the Geometrical Imagination (poster). Seoul, Korea: 12th International Congress on Mathematical Education, 2012, http://icme

12)  SLEZÁKOVÁ, J., MOLNÁR, J., BENEŠOVÁ, L. TLÁSKAL, J.: Testing of geometrical imagination. Scietific Issues Jan Dlugosz University in Częstochowa, Mathematics XVI, 2011, 370 str., ISSN 1896-0286.

13)  ULOVEC, A. a kol: Motivating a Exciting Methods in Mathematics and Science: Glossary of Terms, UP, Olomouc, 2014, ISBN 978-80-244-4138-2.

Fotogalerie