Eliška Sovová

„Moje cesta k medicíně byla poměrně klikatá,“ prozrazuje hned v úvodu Eliška Sovová. Jelikož její rodiče byli lékárníci a rodina bydlela přímo nad lékárnou, ve zdravotnictví vyrůstala. Přesto chtěla být spíše učitelka po vzoru své milované babičky, dědečka, strýce i tety. Na gymnáziu se zase pro změnu viděla jako budoucí novinářka. Bavilo ji psát a za sebou měla úspěšné olympiády z českého jazyka. Nakonec se na radu rodičů přece jen vydala na přijímací zkoušky na medicínu v Olomouci. Paradoxem doby nebyla přijata, uspěla až s ministerským odvoláním. Mezitím ještě stačila měsíc studovat strojní fakultu.

První lékařské zkušenosti sbírala nejprve v Bruntále a pak v Přerově, kde si udělala první atestaci ve vnitřním lékařství. Pak se na základě konkurzu dostala do olomoucké fakultní nemocnice na I. interní kliniku. „Postupně se všeobecná interna z kliniky vytratila a kardiologie se stala tou hlavní náplní práce. V tom bylo ještě vloženo malé intermezzo ve funkci náměstkyně ředitele fakultní nemocnice. Tuto funkci jsem přijala, protože jsem vždy ráda něco organizovala. Tehdy se nám podařilo založit oddělení preventivní kardiologie. Přes ni jsem se dostala k tělovýchovnému lékařství,“ líčí profesorka Sovová.

Její hlavní vědecký zájem by se dal shrnout do jediného slova – prevence. Na základě vědeckých podkladů veřejnost přesvědčuje, že prevence má smysl. Po vzoru Saturnina by ráda vybudovala „kancelář pro napravování omylů…“. „Mezi lidmi totiž panuje v oblasti medicíny spousta nesmyslných přesvědčení a mýtů, které je třeba vymýtit. Toho lze dosáhnout prostřednictvím popularizačních webů, knih.  Této oblasti se hodlám i nadále věnovat,“ říká přesvědčivě lékařka, která je přednostkou Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace Fakultní nemocnice v Olomouci. Řadu popularizačních aktivit má za sebou, mnohé již mají dlouhou tradici. Je mimo jiné iniciátorkou osvětového projektu Zdravé srdce Hané a zhruba deset let působila jako předsedkyně nadačního fondu Pro srdce Hané, který se zasloužil o vybudování kardiochirurgické kliniky a dále se zaměřuje na podporu zdravého životního stylu a prevence zejména kardiovaskulárních chorob. Účastníci akce na olomouckém Horním náměstí se také učí zásadám první pomoci, projekt byl nazván Šňůra života. „Výsledky se velmi těžko měří. Zlepšila se třeba znalost základní neodkladné resuscitace. Je ale třeba, aby se tyto věci učily více i na základních školách,“ domnívá se lékařka. V oblasti tělovýchovného lékařství upírá svoji pozornost nejen na mladé a fyzicky zdatné sportovce, ale i na střední a starší generace. Snaží se je přesvědčit například o tom, že pohyb prospívá nejen našemu tělesnému, ale i duševnímu zdraví.

Velkou část svého profesního života věnuje lékařské fakultě, nyní ve funkci proděkanky prpro studium Všeobecného lékařství 4.–6. ročníku, komunikaci a specializační vzdělávání. Na starosti má klinickou výuku. Za jeden z úspěchů považuje rozvoj simulátorové medicíny na fakultě, kde se podařilo založit simulátorové centrum, takzvané CENTESIMO. Druhou oblastí, jíž se zabývá, je specializační vzdělávání, tedy systém atestací. 

Po práci se snaží odpočívat pohybem, ráda jezdí na kole, v zimě lyžuje. Ráda chodí s vlčákem na procházky, baví ji četba, hlavně detektivky.

Životní krédo: TGM: Nebát se a nekrást

Rozhovor

Co vás na medicíně nejvíce baví?

Je hezké, když člověk přijde na něco nového, čím může lidem pomoct.

Co vás na vědě štve?

Vadí mi současný systém hodnocení vědy a honba za impakt faktory.

Co považujte za svůj největší vědecký úspěch?

Články věnující se kardiologickým komplikacím spánkové apnoe a publikace o rizicích u zaměstnanců nemocnice.

Jaké jsou vaše nejbližší profesní plány?

Udělat svou šestou atestaci v psychosomatické medicíně.

Curriculum vitae

Prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D., MBA. rozená Patáková

Datum narození: 3. 11. 1960 v Olomouci
eliska.sovova@fnol.cz
Stav: vdaná, 2 děti
Národnost: česká

1985  MUDr., všeobecné lékařství LF UP v Olomouci
1992  atestace z vnitřního lékařství - 1. stupeň
1993  udělena licence vnitřní lékařství
1997  atestace z vnitřního lékařství - 2. stupeň
1998  udělena licence primáře ČLK
2001  Ph.D. obhajoba diplomové práce
2002  atestace veřejné zdravotnictví
2004  promoce studium MBA na VŠE
2006 habilitována docentkou vnitřního lékařství
2007 atestace z kardiologie
2008 udělena licence kardiologie
2012 sportovní lékař
2013 atestace tělovýchovné lékařství
2014 jmenována profesorem

Praxe:

1981 - 1985  pomocná vědecká síla na katedře hygieny - oceněno Cenou rektora UP Olomouc
1985 - 1986  interní oddělení nemocnice v Bruntále
1986 - 1992  interní oddělení nemocnice Přerov
1992 - dosud I. interní klinika FN Olomouc
1999 – 2002 náměstkyně ředitele pro léčebnou péči FNO
2002 dosud vedoucí oddělení preventivní kardiologie na I.interní klinice FNO
1999- odborný asistent katedry chorob vnitřních
2006- docent katedry chorob vnitřních
2010- přednosta Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace
2011- dosud proděkanka LF UP pro výuku 4-6 ročníku, komunikaci a specializační vzdělávání
2014 profesor katedry chorob vnitřních

Členství:

Česká kardiologická společnost- 2009 -2012 předseda pracovní skupiny kardiovaskulární rehabilitace, výbor pracovní skupiny ošetřovatelství
Společnost Jana Evangelisty Purkyně
Česká společnost pro hypertenzi
Společnost pro léčbu závislosti na tabáku
Česká společnost pro spánkovou medicínu
Správní rada nadačního fondu Pro srdce Hané- předsedkyně 2005-2015
Rada kvality MZ ČR, představenstvo SAK (2002-2008)
Vědecká rada FZV 2010- 2014, FTK UP Olomouc 2010- dosud, LF UP Olomouc 2011- dosud
Akademický senát LF UP Olomouc 2004-2007, 2007- 2010, 2010- 2011
Akademický senát UP Olomouc 2008- 2011, 2011-2011
Členka zastupitelstva statutárního města Olomouc 1994-1998, 2002-2006
Člen Čestné rady Lékařské komory Olomouc

Stáže: Lipsko, Mnichov, Wolfenbuttel, Zurich, Vídeň

Školitel PGS: 12 studentů (2006-…), 6 obhájených dizertačních prací

Redakční rada: Nosokomiální nákazy 2006-

Znalost cizích jazyků: 1984 - státní zkoužka z jazyka německého, jazyk anglický /plynně/, rusky /pasivně/

Publikační činnost

121 publikací  (71 jako první autor), 2 (+5 popularizačních) monografií, 4 pedagogické publikace, 178 publikovaných abstrakt, 128 přednášek

8 grantových projektů

Citace 76 SCI, 130 SCOPUS, 21 NON SCI

10 nejvýznamnějších prací

Lukl J, Doupal V, Sovová E, Luběna L. The  incidence of chronotropic incompetence in patients  indicated for primary pacemaker implantation or  pacemaker replacement. PACE 1999; 22: 1284- 1291.
IF 1,468
Marek D, Sovová E, Dostál J, Oborná I, Kociánová E, Machač Š, Talaš M, Lukl J, Březinová J. Incidence of Pericardial Effusion in Females Stimulated in "in Vitro Fertilization" Program. Echocardiography 2006; 23(9): 729- 733.
IF  1,05
Alexander JH, Lopes RD, Kilaru R…. Sovova E. Apixaban with antiplatelet therapy after acute coronary syndrome. N Eng Med 2011; 365(8): 699- 708.
IF 53,298

Howorka K, Pumprla J, Tamm J, Schabmann A, Klomfar S, Kostineak E, Howorka N, Sovova E.  Effects of guided breathing on blood pressure and heart rate variability in hypertensive diabetic patiens. Autonomic Neurosciences 2013; 179 (1-2): 131-137
IF 1,84

Sovova E, Hobzova M, Stejskal D, Sova M, Kolek V, Zapletalova J. Treatment of obstructive sleep apnea with continuous positive airway pressure decreases adipocyte fatty acid-binding protein levels. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 2012; 156(1): 58- 62.
IF 0,7

Sovová E, Hobzová M, Stejskal D, Sova M, Kolek V, Horáková D, Zapletalová J. Léčba obstrukční spánkové apnoe pomocí CPAP snižuje nezávisle hladinu A-FABP a CRP. Čs Neurologie a neurochirurgie 2012; 75/108(4): 438- 442
IF 0,3

Sovová E, Vrbková J, Stejskal D, Kamínek M, Metelková I, Budikova M, Kaletová M, Sova M, Sovová M. Predicting factors of SPECT results in asymptomatic relatives of patients with cardiovascular disease, pilot study of a role of adipocyte fatty acid-binding protein levels.  Biomarkers in Medicine 2014; 5: 633-40. doi: 10.2217/bmm.13.160.
IF 3,2
Sovova E, Kaletova M, Stejskal D, Kaminek M, Budikova M, Metelkova I, Horakova D, Sova M, Sovova M, Palcik J, Zapletalova J. Intervention for cardiovascular risk factors decreases adipocyte fatty acid binding protein levels in males- a pilot study. Central European Journal of Medicine 2014; 9(1): 28-33
IF 0,262

Sovova E, Nakladalova M, Kaletova M, Sovova M, Radova L, Kribska M. Which health Professional are most at risk for cardiovascular disesase? Or do not be a manager. Int J Occup Med 2014; 27:
IF 1.094

Sovova E,  Čajka V, Pastucha D, Malinčíková J, Radová L, Sovová M. Pocitive effect of yoga on cardiorespiratory fitness. A pilot study. International J Yoga 2015; 8: 134-138

Fotogalerie