Nabídky práce a stáží

Pozice pro vědecké pracovníky a postdoky

11. 4. 2018

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na obsazení funkcí: přednosty/přednostky Ústavu lékařské biofyzikypřednosty/přednostky Ústavu biologie Kvalifikační požadavky: VŠ vzdělání v...

29. 3. 2018

Děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na místa akademických pracovníků Ústavu cizích jazyků.

27. 3. 2018

DĚKANKA PRÁVNICKÉ FAKULTY UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ODBORNÝ REFERENT/KOORDINÁTOR PRO KVALITU

23. 3. 2018

Pracovní zařazení: docentka/docent Obor: Historiografie a metodologie dějin umění, vizuální kultura a architektura raného novověku úvazek: 0,5; počet volných míst: 1 termín nástupu: 1. července 2018 Kvalifikační...

20. 3. 2018

Děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na místa vedoucích pracovníků.

20. 3. 2018

Děkanka Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vypisuje výběrové řízení na místa akademických pracovníků 1. Katedry psychologie a patopsychologie: odborný asistent nebo docent pro obory: obecná a vývojová...

Nabídka zahraničních stáží pro studenty a věděcké pracovníky

18. 4. 2018

Přinášíme Vám aktuální nabídku jazykové a interkulturní přípravy v akademickém roce 2017/2018 určené studentům FF UP (v případě stáží také čerstvým absolventům) vyjíždějícím v ZS 2018/2019 na studijní pobyt či praktickou stáž v...

18. 4. 2018

Fulbrightova komise nabízí stipendia pro postgraduální studium a výzkum v USA

18. 4. 2018

DUO-Korea Fellowship Program - Nabídka výměnných pobytů vysokoškolských studentů mezi Jižní Koreou a zeměmi Evropské unie

16. 4. 2018

V rámci programu Erasmus+ hledá Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem celkem tři zájemce o jednoleté zahraniční mobility Evropské dobrovolné služby v Německu od září 2018.

13. 4. 2018

Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se uzávěrku přijímání žádostí o krátkodobá stipendia DAAD.

13. 4. 2018

Satakunta University of Applied Sciences, SAMK campus Pori, International Office is looking for an international trainee for the autumn term 2018.

3. 4. 2018

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bychom Vás rádi informovali o jednostranné nabídce vlády Kuvajtu, která České republice nabízí tři stipendijní místa pro studium arabského jazyka na Kuvajtské univerzitě v...

3. 4. 2018

Z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Vám předáváme níže uvedenou informaci o nabídce stipendijních pobytů v Itálii poskytovaných na základě mezinárodní smlouvy.

3. 4. 2018

Dovolujeme si Vás informovat, že maďarská strana prodloužila termín uzávěrky na stipendijní pobyty pro VŠ učitele podle článku 12 a) a 12 b) nabízené na akademický rok 2018/2019 v rámci mezivládní dohody.

3. 4. 2018

Přinášíme Vám nabídku praktické stáže na partnerské univerzitě ve Španělsku, Barcelona.