Osobnosti vědy

Pavel Hobza

Chemik, laureát Národní ceny Česká hlava, člen Učené společnosti ČR
Cesta dnes nejcitovanějšího v tuzemsku žijícího českého vědce Pavla Hobzy začala zřejmě před desítkami let v lékárně olomoucké fakultní nemocnice, kterou vybudoval jeho otec. Malému chlapci učarovaly tamní vůně léčiv a mastí, půjčoval si otcův bílý plášť. S představou dělat rovněž lékárníka ale doma neuspěl, jako blízký obor se tak nabízela chemie.

Milan Kolář

Lékař, mikrobiolog, děkan lékařské fakulty
S medicínou spojil Milan Kolář svůj osud v roce 1982, kdy začal studovat obor Všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého. Po jeho absolvování a roční vojenské prezenční službě se začal naplno věnovat i vědě a výzkumu. Obor mikrobiologie si vybral již ve druhém ročníku studia lékařství.

Josef Molnár

Matematik, didaktik, proděkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého
O tom, že bude učitel, měl rodák z Kopřivnice jasno už na základní škole. Jelikož vždy inklinoval k přírodním vědám, matematika byla jednou z variant budoucího studia. Na Univerzitě Palackého v Olomouci vystudoval obor Učitelství pro školy II. cyklu, kombinaci matematika – deskriptivní geometrie, titul RNDr. si zasloužil obhajobou práce v oboru Algebra a teorie čísel. 

Eliška Sovová

lékařka, popularizátorka vědy, proděkanka Lékařské fakulty Univerzity Palackého
Její hlavní vědecký zájem by se dal shrnout do jediného slova – prevence. Je mimo jiné iniciátorkou osvětového projektu Zdravé srdce Hané a zhruba deset let působila jako předsedkyně nadačního fondu Pro srdce Hané, který se zasloužil o vybudování kardiochirurgické kliniky a dále se zaměřuje na podporu zdravého životního stylu a prevence zejména kardiovaskulárních chorob.