Vědecké stáže

Nabídka zahraničních stáží pro studenty a věděcké pracovníky

25. 2. 2021

Přinášíme Vám aktuální nabídku jazykové a interkulturní přípravy v akademickém roce 2020/2021 určené studentům UP (v případě stáží také čerstvým absolventům) vyjíždějícím v ZS 2021/2022 na studijní pobyt či praktickou stáž v rámci...

22. 2. 2021

Sdílíme informaci o prodloužení termínu odevzdání žádostí o stipendium na základě mezinárodních smluv do Polska v kategorii studijní a výzkumné pobyty pro studenty a akademické pracovníky.

22. 2. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prodloužilo termíny odevzdání žádostí o stipendia na základě mezinárodních smluv do Rumunska, Bulharska, Mongolska, Lotyšska a Gruzie. Zbývají ještě volná stipendijní místa.

18. 2. 2021

Online Summer School “Current developments on financial crime, corruption and money laundering: European and international perspectives” (5-10 July 2021)

11. 2. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypisuje ve spolupráci s Ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko výběrové řízení na stipendijní místa pro asistentky/asistenty českého jazyka do škol v Sasku ve školním roce...

2. 2. 2021

Nabízíme účast v programu studentů – velvyslanců kariéry v EU, jehož cílem je zvýšit mezi studenty UP povědomí o možnostech kariéry v institucích EU.

20. 1. 2021

The Nationality Rooms Program is proud to announce the Ruth Crawford Mitchell Fellowship for Czech or Slovak professionals to conduct research at the University of Pittsburgh during the 2021 Fall Term (late August to...

19. 1. 2021

Universum College opens the Call for Internship Opportunity under the Erasmus+ KA107 framework.

18. 1. 2021

The International Summer Academy for Women in Engineering (ISAE4W) offers an ideal opportunity for a selected group of highly-motivated and talented women (high school, college or undergraduate students) to experience top-class...

11. 1. 2021

GASE, Ministry of Science and Technology, Taiwan is going to host an intern camp in Taiwan from 28 June to 25 Aug, 2021 (about 8 weeks). GASE will provide about $1500 finance support to each student (the maximum worldwide...