Badatelsky orientovaná výuka

Projekt Badatelsky orientovaná výuka navazuje na předchozí aktivity, jejichž smyslem je popularizovat vědu a přiblížit odborné i laické veřejnosti zásady badatelky orientované výuky v přírodních a technických vědách. Cílem je pomoci učitelům při hledání cesty jak u žáků a studentů zvýšit zájem o často neoblíbené přírodovědné a technické obory, případně vhodně rozvíjet jejich zájem o bádání. K tomu získají díky projektu příklady dobré praxe, studijní materiály i eduklipy, které mohou v hodinách využít. Své kompetence si mohou vylepšit i studenti učitelských oborů i akademici.

http://bov.upol.cz/