QS World University Rankings

Mezinárodní žebříček vysokých škol QS World University Rankings je spolu s žebříčkem Times Higher Education (THE) a Šanghajským žebříčkem považován za nejprestižnější mezinárodní hodnocení.  Jako jediný mezinárodní žebříček získal oficiální uznání od mezinárodní asociace IREG - Observatory on Academic Rankings and Excellence, jež se věnuje hodnocení a kritickému pohledu na existující mezinárodní žebříčky. Univerzita Palackého do něj pronikla poprvé v roce 2016. QS World University Rankings 2021 zaujímá 591. až 600. pozici, o rok dříve se umístila na 601.–650. místě.

Žebříček hodnotil přes 1000 univerzit z  93 zemí, mezi kterými má Česká republika deset zástupců.

Obdobně jako jiné žebříčky vysokých škol hodnotí i QS World University Rankings vědu a výzkum na základě bibliografických databází článků a citací. V těchto kritériích UP v posledních letech hraje v tuzemsku vůdčí roli a dobrou pozici má i v zahraničí, což dokládají také další významná mezinárodní srovnání. Žebříček QS však navíc posuzuje například i poměr počtu pedagogů na studenty, podíl zahraničních studentů a akademických pracovníků a provádí i anketní šetření pro hodnocení reputace škol. Reputace škol, tedy to, jak ji vnímá akademický svět a významní zaměstnavatelé v mezinárodním kontextu, má čtyřicetiprocentní váhu.

www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings 

Dílčím žebříčkem je zde QS World University Rankings by Subject, který se zaměřuje na hodnocení univerzit ve 48 oborech rozdělených do pěti oblastí (Arts & Humanities, Engineering & Technology, Life Sciences & Medicine, Natural Sciences, Social Sciences & Management). V rankingu pro rok 2020 se Univerzita Palackého umístila v 6 oborech.

QS by Subject   2017 2018 2019 2020
Arts and Humanities Lingvistika   251—300 201—350 251—300
Moderní jazyky   251—300 251—300 201—250
Life Sciences and Medicine Zemědělství a lesnictví     251—300 251—300
Biologické vědy       551—600
Lékařství 451—500 451—500 451—500 451—500
Natural Sciences Přírodní vědy       451—500
Chemie   401—450   451—500
Fyzika a astronomie 401—500 501—550