QS World University Rankings

Mezinárodní žebříček vysokých škol QS World University Rankings je spolu s žebříčkem Times Higher Education (THE) a Šanghajským žebříčkem považován za nejprestižnější mezinárodní hodnocení.  Jako jediný mezinárodní žebříček získal oficiální uznání od mezinárodní asociace IREG - Observatory on Academic Rankings and Excellence, jež se věnuje hodnocení a kritickému pohledu na existující mezinárodní žebříčky. Univerzita Palackého do něj pronikla poprvé v roce 2016. V globálním hodnocení QS World University Rankings 2019 zaujímá 651. až 700. pozici, o rok dříve se umístila na 701.–750. místě.

Žebříček hodnotil přes 1000 univerzit z 85 zemí, mezi TOP 700 univerzitami má Česká republika pět zástupců. 

Obdobně jako jiné žebříčky vysokých škol hodnotí i QS World University Rankings vědu a výzkum na základě bibliografických databází článků a citací. V těchto kritériích UP v posledních letech hraje v tuzemsku vůdčí roli a dobrou pozici má i v zahraničí, což dokládají také další významná mezinárodní srovnání. Žebříček QS však navíc posuzuje například i poměr počtu pedagogů na studenty, podíl zahraničních studentů a akademických pracovníků a provádí i anketní šetření pro hodnocení reputace škol. Reputace škol, tedy to, jak ji vnímá akademický svět a významní zaměstnavatelé v mezinárodním kontextu, má čtyřicetiprocentní váhu.

www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings