Academic Ranking of World Universities (ARWU)

Šanghajský žebříček

Žebříček ARWU je nejstarším mezinárodním žebříčkem vysokých škol na světě, poprvé byl publikován v roce 2003. Původně vznikal na Šanghajské univerzitě, od roku 2009 ho zpracovává společnost Shanghai Ranking Consultancy. Soustředí se především na vědeckou a výzkumnou úroveň institucí, volí jinou metodiku než například THE World University Rankings a QS World University Rankings. Pro hodnocení světových univerzit využívá ARWU šest ukazatelů, včetně počtu článků publikovaných v časopisech Nature a Science i citačního ohlasu publikací. Sleduje mimo jiné také počet nejcitovanějších vědců v databázi Highly Cited Researchers či počet nobelistů spjatých s danou institucí.

Univerzita Palackého do ARWU poprvé pronikla v roce 2017, kdy byl kromě TOP 500 univerzit zveřejněn i seznam univerzit zařazených na 501. až 800. pozici. Univerzita Palackého v něm obsadila 601. až 700. pozici. Přestože se v roce 2018 rozrostl žebříček o dalších 200 míst a eviduje již tedy 1000 vysokých škol, dokázala olomoucká univerzita v letech 2019 a 2020 dosáhnout na své nejlepší umístění, konkrétně 501.–600. místo. Od vydání v roce 2021 se olomoucká univerzita propadla na 701.–800. příčku, když poklesla ve skóre indikátoru počtu vysoce citovaných výzkumných pracovníků vybraných Clarivate Analytics. Stejně je na tom i v roce 2022.

Kromě globálního hodnocení byly zveřejněny také žebříčky univerzit v 54 předmětech v přírodních vědách, technických vědách, vědách o živé přírodě, lékařských vědách a společenských vědních oborech a do výsledného rankingu bylo zahrnuto více než 1800 univerzit z 96 zemí světa. Univerzita Palackého se mezi nejlepší pětistovku probojovala v sedmi oborech (fyzika, chemie, ekologie, materiálové vědy a inženýrství, nanovědy a nanotechnologie, zemědělské vědy a veřejné zdraví) a jako jediná z ČR se letos umístila v oblasti materiálových věd a inženýrství. Sdílenou pozici české jedničky pak drží v nanovědách a nanotechnologiích, v zemědělských vědách a veřejném zdraví.

 

celkové pořadí 2018

celkové pořadí 2019

celkové pořadí 2020

celkové pořadí 2021

celkové pořadí 2022

Univerzita Karlova v Praze

201.-300.

201.-300.

201.-300.

201.-300.

301.-400.

Masarykova univerzita v Brně

501.-600.

601.-700.

601.-700.

601.-700.

401.-500.

Univerzita Palackého v Olomouci

601.-700.

501.-600.

501.-600.

701.-800.

701.-800.

ČVUT

601.-700.

701.-800.

701.-800.

801.-900.

801.-900.

Česká zemědělská univerzita v Praze

901.-1000.

901.-1000.

801.-900.

801.-900.

801.-900.

Vysoké učení technické v Brně

-

-

-

701.-800.

901.-1000.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

-

-

-

901.-1000.

901.-1000.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

901.-1000.

901.-1000.

901.-1000.

-

901.-1000.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

901.-1000.

701.-800.

901.-1000.

-

-

Zdroj: Academic Ranking of World Universities

Podrobné informace zpracované do tabulek.

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)