QS EECA Ranking

Žebříček pro léta 2015 a 2016 vydala britská vzdělávací společnost Quacquarelli Symonds (QS), hodnoceno bylo 150 univerzit z 30 zemí. Univerzita Palackého skončila na 64. příčce. QS u ní zvlášť vyzdvihuje vysoký počet citací v odborných publikacích a velký význam výzkumu. V porovnání s ostatními českými univerzitami je nejlepší v indikátorech Citations per paper a International Faculty (počet zahraničních akademických a vědeckých pracovníků v porovnání k celkovému počtu akademických a vědeckých pracovníků).

QS EECA 2015/2016 Citace odborných publikací International Faculty
UK 98,2 68,5
ČVUT 61,4 27,7
MU 90 82,4
VUT 39,7 63,7
UP 99,7 95,8